Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените бизнеси заради COVID-19 ще получат 75% от осигуровките

Работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности ще получават компенсация в ...