Аварирал е газопровод в района на село Ветрино – Управление и бизнес

Спрял е преносът на синьото гориво към Сърбия и Унгария.

източник : Банкеръ