ЕК предлага задължителни правила на базата на Истанбулската конвенция – Свят

Законопроектът ще съдържа мерки срещу насилието над жени и срещу престъпленията, извършени от омраза на основата на пола и половата ориентация.

източник : Банкеръ