Общо 38.1 млн. евро ще се вложат в трангранични проекти между България и Сърбия – Управление и бизнес

С финансовия ресурс ще се подкрепи малкия и среден бизнес за модернизация на технологичния процес, оптимизация на производството, дигитализация, обучения на...

източник : Банкеръ