Над 617 млн. лв. са заложени за енергийно обновяване на сгради, в т.ч. и за сектор „Туризъм“ – Управление и бизнес

Практиката показва, пари има за много неща, но нямаме инвестиционни проекти.

източник : Банкеръ