Подходът „отдолу-нагоре“ е водещ в трансграничното сътрудничество България – Турция – Управление и бизнес

Над 28 млн. евро са инвестирани до момента по проекти за опазване на околната среда и развитие на туризма в пограничния регион по Програмата за трансгранично...

източник : Банкеръ