Ще се увеличи предлагането на дървесина спрямо 2021 г. – Управление и бизнес

Целта е да се задоволят потребностите на всички потребители и най-вече на населението.

източник : Банкеръ