Чуждите идват, ”нашите” бягат – Финансов дневник

Брутните входящи потоци имат ръст от 300% от началото на годината, а нетните?

източник : Банкеръ