ЕК одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. – Управление и бизнес

Приемането на българската Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за следващия програмен период е важен знак за  устойчивостта на рибарския ни сектор и...

източник : Банкеръ