НС окончателно одобри задължителна съдебна медиация по определени дела

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за медиацията, с които въвеждат съдебна медиация по висящи дела. Поправките са част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост.

Новите текстове в Закона за медиацията предвиждат страните по определени граждански и търговски дела да бъдат задължени да участват в среща с медиатор. Част от случаите съдът може да задължи страните при развод или решаване на спорове за родителски права, местоживеене и лични отношения с детето и издръжката му.

Въвеждането на задължителна медиационна процедура представлява алтернативен начин за решаване на спорове, но основната цел е да намали натовареността на съдилищата.

Ако някоя от задължените страни откаже да участва в процедура по медиация, тя ще заплаща таксите и разноските по делото.

В случай, че и двете страни откажат, разноските се заплащат поравно.

Поправките влизат в сила от 1 юли 2024 година, за да има възможност да се наваксат допуснатите пропуски в текстовете.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]