Кабинетът прие механизъм за управление на националните инвестиции

Правителството прие Постановление за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Системата е разработена, за да се отговори на необходимостта от електронизиране на процеса за предоставяне на безвъзмездни средства по програми, финансирани изцяло със средства от държавния бюджет.

Системата улеснява процеса по кандидатстване за финансиране и отчитане изпълнението на проектите. Тя способства за ефективно и ефикасно управление на публичните национални средства, намалявайки административната тежест, спестявайки разходи за разработване на индивидуална ИТ система за всяка отделна организация или ведомство. СУНИ осигурява цялостен безхартиен процес на кандидатстване и отчитане от страна на получателите на финансова помощ.

Чрез СУНИ всеки заинтересован може да кандидатства, отчете или да провери лесно и бързо активните схеми за предоставяне на безвъзмездни средства. Поставя се единна структура на формулярите за кандидатстване, дава се възможност за подаване на проекти от всички краища на света и се надгражда доверието в държавните структури.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]