Карамфилова за решението на Съда на ЕС за въздуха у нас: Сериозен напредък, но и голямо предизвикателство

Министърът на екологията Росица Карамфилова-Благова определи днешното решение на Съда на ЕС за въздуха у нас като “сериозен напредък, но и голямо предизвикателство пред нас”. Тя говори след края на Съвет “Околна среда” в Брюксел. Според него, искът на Комисията за установяване на двойно неизпълнение на задълженията от страна на България в областта на замърсяването на въздуха е недопустим. 

Според министър Карамфилова с това решение се отправя важно послание към Еврокомисията, а именно, че тя трябва да отчете напредъка на България по линия на наказателната процедура от 2017 година.

“С това решение всъщност се определя факта, че ние няма да заплащаме финансови санкции. За съжаление, искът на ЕК от 2021 година е много неоптимистичен сценарий, а с настоящото решение – по индикативни сметки над 13 милиона лева е първата еднократна санкция, а България дължеше и периодична санкция в размер на над 28 000 евро на ден до преустановяване на съответствието”, обясни тя.

“Дори само в рамките на една година да бъде, това е в размер над 20 милиона лева. Но ангажиментите пред нас остават, трябва да продължим с тези устойчиви политики и от всички 26 общини, които са обхванати от наказателната процедура, вече при 19 имаме устойчива политика по подобряване качеството на атмосферния въздух, а за останалите 7 до момента сме отчели най-сериозния напредък”, коментира още Росица Карамфилова.

В решението си от 2017 година Съдът на ЕС постанови, че България не е изпълнила задълженията си по чистотата на въздуха. На следващата година Еврокомисията изпрати на страната ни официално уведомително писмо, в което констатира, че България все още не е предприела необходимите мерки в тази връзка. Тогава тя отправи покана към страната ни да изложи своите съображения и тъй като не е била удовлетворена от отговорите , ЕК сезира отново Съда.

В днешното си решение Съдът отбелязва, че в официалното уведомително писмо от  2018 г. Комисията не твърди, нито установява достатъчно ясно, че решението от април 2017 г. все още остава да бъде изпълнено.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]