Процедури за 2 млрд. лв. обявяват до края на годината по Програма “Развитие на регионите”

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма “Развитие на регионите” 2021 – 2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата.

Сумата е около 65% от общия бюджет на програмата. Ще се работи успоредно и по двата ѝ приоритета – за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие на регионите.

Зам.-министър Георгиева представи и напредъка по изпълнение на Оперативна програма “Региони в растеж”, по която са договорени 97% от общия бюджет на програмата. Разплатени са 74 на сто от бюджета.

В оставащите 9 месеца усилията ще бъдат насочени към минимизиране на риска от загуба на средства, породен от кризата с драстичното поскъпване на строителните материали. То забавя изпълнението на различни проекти, основно в областта на обновяване на културни обекти, образователни институции и здравна инфраструктура.

В момента се обработват искания за 71 анекса по вече сключени договори за проекти на стойност около 35 млн. лв. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]