Световната икономика може да се изправи пред “загубено десетилетие”

Дългосрочните темпове на растеж на световната икономика ще намалеят до 2030 г. до най-ниските нива от 30 години и може да я чака „изгубеното десетилетие“. Такива предупреждения се съдържат в доклад на Световната банка, публикуван в понеделник.

Както подчертават авторите му, „почти всички икономически сили, които осигуриха прогрес и просперитет през последните три десетилетия, се изчерпват“. “В резултат на това между 2022 г. и 2030 г. се очаква средният потенциален растеж на глобалния БВП да спадне с около една трета от темпа, който преобладаваше през първото десетилетие на този век, до 2,2 процента годишно.

За развиващите се икономики този спад ще бъде рязък – от 6 на сто годишно между 2000 и 2010 г. до 4 процента годишно през останалите години от това десетилетие. „Този спад би бил много по-сериозен в случай на глобална финансова криза или рецесия”, пишат експертите на международната финансова организация.

Главният икономист на Световната банка Индермит Гил подчертава, че “световната икономика може да я чака загубено десетилетие”.

В същото време от международната организация смята, че темпът на растеж на световния БВП може да бъде увеличен с 0.7 процентни пункта до средногодишно ниво от 2.9 процента. За да направят това, страните трябва да разработят “политики, ориентирани към устойчив растеж”, отбелязва Световната банка.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]