Матей Матев е преизбран за председател на Фонда на влоговете

Министерският съвет прие решение, с което определи Матей Матев за председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за нов 4-годишен мандат.

Матей Матев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той има дългогодишен опит в областта на облигационното, търговското, вещното право, приватизацията, чуждестранните инвестиции и ценните книжа. Матеев притежава опит и в процесуалното представителство по търговски, административни и граждански съдебни спорове. От март 2019 г. Матев заема длъжността председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]