Пол Милгръм е с Нобел за създаване на нови формати на търгове

На днешния ден е роден американският икономист  Пол Робърт Милгръм (Paul Robert Milgrom).

През 2020 година, заедно с Робърт Уилсън, и двамата преподаватели от американския Станфордски университет, получават Мемориалната Нобелова награда за икономически науки „за подобрения в теорията на търговете и създаване на нови формати на търгове“.

Техните открития ще помогнат на продавачите, купувачите и данъкоплатците по целия свят, тъй като те са проучили как работят търговете и са използвали своите наблюдения, за да проектират нови аукционни формати за стоки и услуги, които са трудни за продажба по традиционен начин, като радио честоти, например.

Именно Робът Уилсън, който е преподавател в Станфорд, е негов академичен ръководител. Двамата работят съвместно 25 години. Милгръм е роден на 20 април 1948 година в Детройт в еврейско семейство.

През 1970 година той завършва математика в Мичиганския университет, след което работи известно време като актюер. Милгръм получава магистърска степен по статистика (1978 г.) и докторска степен по бизнес управление (1979 г.) от Станфордския университет.

След това Милгръм преподава в Северозападния (1979-1982 г.) и Йелския (1982-1987 г.).

Той е професор по хуманитарни науки и науки на Шърли и Леонард Ели във Факултета по хуманитарни науки и науки на Станфордския университет, позиция, която заема от 1987 година. Милгръм също е професор в Станфордското училище по инженерство и старши сътрудник в Станфордския институт за икономически изследвания.

Пол Робърт Милгръм става известен като един от водещите специалисти в теорията на игрите, по-специално в теорията на търговете и стратегиите за ценообразуване.

Милгръм е един от създателите на теоремата за нетърговия заедно с Нанси Стоки. Той е съосновател на няколко компании, най-новата от които Auctionomics предоставя софтуер и услуги за търговски търгове и борси.

Наградата е учредена през 1968 г. от Шведската банка, най-старата централна банка в света (основана 1668 г.) в деня на нейната 300-годишнина.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]