България, Белгия и Люксембург търсят възможности за сътрудничество

Тази седмица Българската търговско-промишлена палата е домакин на посещение на инициативна група от Белгия и Люксембург за създаване на “Bulgarian, Belgian, Luxemburg Economic Forum”. Целта на този форум ще бъде подпомагане на икономическите, търговските и инвестиционни връзки между България, Белгия и Люксембург, уточниха от работодателската организация.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди с Вили Ван Импе, почетен генерален консул на България в Кралство Белгия (регион Фландрия), Люк Суние, почетен консул на страната ни в Кралство Белгия (регион Валония), Фили Беке, бивш посланик на Кралство Белгия в България, Димитриос Зоис, почетен консул на България в Люксембург и Божидар Патинов, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България, отговорна за Белгия и Люксембург, възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество между трите страни.

Инициативната група вече проведе срещи с министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов, с главния изпълнителен директор на „Инвест София“ д-р Мария Христова и Виктор Гусев, ръководител на отдел “Инвестиционен анализ” в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции. Освен това бе осъществено посещение във Враца със срещи с Търговско-промишлена палата Враца, с кмета на Враца, като се запозна и с дейността на фирма “Ромтех”, специализирана в производството на електронни и електро-механични продукти. Възможностите за икономическо сътрудничество, приоритетните индустрии в държавите съответните държави и начини за осъществяване на връзка между бизнесите в трите страни бяха сред основните теми на срещите.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари са дошли от Люксембург (116.2 млн. евро), от Нидерландия (60.3 млн. евро) и от Белгия (47 млн. евро).

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. А стокообменът ни продължава да расте. През миналата година е бил в размер на 2.25 млрд. евро при 1.89 млрд. евро за 2021-а и 1.55 млрд. евро за 2019-а.

Водещи стоки в износа за Белгия са нерафинирана мед, мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, чорапогащи, чорапи и други подобни артикули, семена от рапица, сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн и други. Във вноса влизат трактори, биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла, човешка и животинска кръв, приготвени за терапевтични цели, меса от животни от рода на свинете, самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, медикаменти, ремаркета и полуремаркета и други.

Кралство Белгия и един от водещите инвеститори в България. Фирмите от тази страна в България имат дългосрочни интереси и стратегия за развития, създават реални работни места, пренасят опит, обучават кадрите, разширяват инвестициите и производството си и са пример за устойчиво развитие. В края на 2021 г. сумарната стойност на белгийските инвестиции у нас възлиза на 1.85 млрд. евро.

В нашата страна, успешно развиват своя бизнес фирми, като KBC – банкиране и застраховане от 2007 г.; придобиване през 2016 г. на третата по големина българска банкова група ОББ (която се слива със СиБанк) и ДЗИ; придобиване през 2021 г. на българските операции на Райфайзен Банк; KBC вече е една от най-големите финансови институции в България.

Solvay Sodi е едно от най-големите производствени предприятия (калцинирана сода) в България (Варна). Spadel през 2017 г. придоби местния производител на минерална вода „Девин“. Тук са и Melexis – производител на полупроводници, електронни елементи и печатни платки (в развитие, разрастване) и „Агрополихим“ – важен производител на химически торове. Освен тези компании, в България има и много белгийски малки и средни предприятия, в текстилния сектор, ИКТ, селското стопанство, транспорта, логистиката, кетъринга и други.

Двустранната търговия с Великото Херцогство Люксембург се отличава със сравнително ниски стойности, което очертават необходимостта от търсене на нови пазарни ниши за българските стоки. Това е страна с развита отворена икономика и нейното стратегическо географско положение и гъвкава инфраструктура са благоприятен фактор за развитие на двустранните икономически отношения. Като страни-членки на ЕС и Световната търговска организация за Люксембург и България съществуват възможности за разширяване на пазарното присъствие, привличане на инвеститори и реализиране на съвместни проекти.

Водещи стоки в износа ни за Люксембург са: електрическа енергия, нефтен газ и други газообразни въглеводороди, облекла, асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, пътнически автомобили, мебели и техните части, хладилници, фризери и други съоръжения, и други. Във вноса от Люксембург влизат електрическа енергия, профили от желязо или нелегирани стомани, пневматични гуми от каучук, електрически акумулатори, включително техните сепаратори, готови козметични продукти, плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, медикаменти и други.

Сумарните инвестиции от Люксембург към края на 2021 г. възлизат на 2.75 млрд. евро. Страната се нарежда на 6-то място сред водещите инвеститори в България.

През 2004 г. е учреден Белгийско–българско-люксембургски бизнес клуб, с основна цел подпомагане и стимулиране на икономическите и търговските връзки между трите страни. Понастоящем членове на бизнес клуба са 80 компании от различни сектори на икономиката.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]