Чрез еврофондове и по ПВУ ще се финансират спортни проекти

Министерствата на иновациите и растежа и на младежта и спорта организират в четвъртък информационен ден “Държавата в подкрепа на спорта – нови възможности”. 

Във форума ще вземат участие петима министри – на иновациите, на спорта, на регионалното развитие, на образованието и на електронното управление, както и управляващи органи на различни програми. Те ще представят възможностите за финансова подкрепа за развитието на масовия и професионалния спорт, в т.ч. и чрез европейските фондове и по Плана за възстановяване, както и други възможности за финансиране на спортни проекти.

На събитието са поканени всички спортни федерации, общини с успешни спортни проекти, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), стартъпи и иновативни компании в спортния сектор, стартъп асоциациите, успешни спортни партньорства, които да споделят добрите практики и положителната перспектива за взаимодействието между държавата, бизнеса, общините и спортната общност.

Информационният ден е в продължение на устойчивата политика на служебния кабинет на широка публичност и прозрачност относно възможностите за финансиране на регионите, стопански и нестопански субекти по различни програми от структурните фондове на Европейския съюз.

“Радваме се, да насърчим спортната общност за ефективно използване на европейските средства и ресурсите на министерствата. В развитието на професионалния и любителския спорт и в иновациите в спорта виждаме потенциал за икономически растеж”, коментира министър Пулев.

Припомняме, че на 21 март беше проведена среща на министъра на иновациите и министъра на спорта със спортните федерации относно възможностите за подкрепа, а на 28 март министър Пулев се срещна с дружествата към спортното министерство и представители на Фонд на фондовете и два фонд-мениджъра, които управляват ресурс, предназначен за проекти в Северна и Южна България, в т.ч. и със спортна насоченост.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]