Гери Бекър обяснява поведението на човека с икономическата теория

Гари Бекър (Блумбърг)

На днешния ден можем да си спомним за Гери Бекър (Gary Stanley Becker), американският икономист, Нобелов лауреат през 1992 година. Той е починал на 3 май през 2014 година в Чикаго.

Гери Бекър е отличен „за опита да се обяснят някои страни от поведението на човека с икономическата теория“, когато преподава в Чикагски университет.

Той е роден е на 2 декември през 1930 г. в Потсвил, щата Пенсилвания. Получава бакалавърска степен в Принстънския университет през 1951 г. и докторска в Чикагския университет (1955 г.).

После преподава в Колумбийския университет от 1957 до 1968 година. По-късно се завръща в Чикагския университет, където работи в департаментите по икономика, социология и в Booth School of Business.

Ученият е повлиян от идеите на Милтън Фридман – американският икономист, статистик, известен най-вече с работата си в областта на макроикономиката и своята защита на свободния пазар. През 1976 г. той също получава Нобелова награда за икономика “за неговите постижения в областта на анализа на консумацията, монетарната история и теория и за неговата демонстрация на сложността на стабилизационната политика”.

Гери Бекър работи в областта на социалната икономика, която се отнася до третия икономически сектор, между частния (бизнес) сектор или публичния (държавен) сектор. Тя включва организации като кооперациите, неправителствените организации и благотворителността. Икономиката може да се смята като състояща се от три сектора: бизнес сектор, който е частно притежаван и мотивиран от печалбата; публичен сектор, който е притежаван от държавата; и социална икономика, която обхваща широка сфера от общностни, доброволчески и не-за-печалба активности. Понякога се смята, че има и четвърти, неформален сектор, или това е секторът на размяната, която се случва в семейството и между приятели.

Гери Бекер печели Медал “Джон Бейтс Кларк” през 1967 г. и е награден с Нобеловата награда за икономика през 1992 г., получава и Президентски медал за свобода през 2007 година.

Ученият е прилагал икономическата теория за изследване на нетрадиционни проблеми като дискриминацията, престъпността, семейството и нарсоманията.

Гери Бекер е повлиял при формирането на други икономисти като Кейси Мълиган, Стивън Левит и Роланд Фрайер Младши.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]