Възнаграждението на земеделците е инвестиция в развитието на земеделието ни

Георги Събев

На заплатите на земеделските работници трябва да се гледа като на инвестиция в развитието на българското земеделие и производство, а не като разход. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на 12-та редовна отчетно-изборна конференция на Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“.

„Средствата, които се заделят за възнаграждение за труд трябва да се разглеждат като добавена стойност за развитието на сектора“, посочва той.

Проблемът с работната ръка е най-острият както за сектор селско стопанство, така и за цялата българска икономика.

„Обезлюдяването на селските райони продължава, в посока градските райони или чужбина, затова са необходими по-атрактивни възнаграждения и подобряване на условията на труд. Това е и причината в последните месеци да работим активно, заедно със синдикатите, браншовите и работодателските организации в тази насока“, отбелязва заместник-министърът. Икономиката не може да съществува и да става по-конкурентна без човешкия капитал.

Необходимо е да се работи приоритетно първо за запазване на сега работещите в сектора, за да останат в него. На второ място, трябва да се привличат повече млади хора в сектора, който може да бъде модерен и привлекателен. „На трето място, трябва да достигнем до българите, работещи в селското стопанство на други страни, защото те биха имали и чисто човешки причини да се върнат в България при роднини например. Четвърто направление за развитието на пазара на труда е привличането на работна ръка на чужди граждани“. Това са приоритетите за развитието на пазара на труда у нас, посочи заместник-министър Георги Събев.

Новата Обща селскостопанска политика, както и други европейски програми, предлагат финансови инструменти, които могат да бъдат ползвани за модернизиране на българското земеделие, а така то може да стане по-привлекателно за по-млади специалисти. По този начин можем да преодолеем негативната тенденция с намаляването на младите в сектора.

Земеделският заместник-министър информира, че по данни на Национален статистически институт през 2022 г. заетите в секторите селско, горско и рибно стопанство са близо 6.4 процента от общо заетите лица в държавата. Данните за периода 2016-2022 г. сочат, че броят на заетите в тези сектори е непроменен, за разлика от другите икономически сектори, при които се наблюдава увеличение.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]