Министърът на икономиката разпореди засилен контрол на язовирите

Министърът на икономиката Богдан Богданов разпореди засилен контрол и постоянно наблюдение на язовирите в страната заради силните валежи през последните дни. До успокояване на ситуацията ще работи и оперативен щаб към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ежедневно събира актуална информация за състоянието на съоръженията, за водните нива и свободните обеми на водоемите. Към момента няма информация за възникнали критични и аварийни ситуации по язовирните стени.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]