Спря производството в цех “Амоняк” в “Неохим”

неохим

От „Неохим“ АД обявиха, че след складиране на необходимите количества амоняк за работа на технологично свързаните с цех „Амоняк“ инсталации, на 7 август е спряна производствената дейност на цех „Амоняк“.

Останалите инсталации работят при нормален технологичен режим, уточняват от компанията.

От торовия завод в Димитровград уведомиха, че консумацията на природен газ на изходен пункт С071Р01 бе намалена.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]