ЦИК откри процедура за възлагане на обществена поръчка за машинното гласуване на местния вот

ЦИК Централна избирателна комисия

Централната избирателна комисия взе решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка “За осигуряване на машинното гласуване по време на местните избори в края на октомври”. Заместник-председателят на ЦИК Емил Войнов обясни, че поръчката е за две обособени позиции и е на стойност общо 8,310 млн. лева, като в прогнозната стойност е включена опция за евентуален втори тур.

“С обособена позиция едно, профилактика, диагностика, подготовка, инсталиране операционна система и приложния софтуер, параметизиране и окомплектоване на специализирани устройства за електронно машинно  гласуване, техническо обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в предизборния и изборния ден по места и осигуряване на център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ. И обособена позици яномер две – транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния ден и след изборите”, каза той.

Цената е определена на база на стойността на обществената поръчка от изборите от 2-ри април. Софтуерът на машините обаче трябва да бъде надграден за местните избори, но за преработването му трябва да бъде взето отделно решение.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]