Кабинетът предлага гл. комисар Живко Коцев да бъде назначен за главен секретар на МВР

Министерският съвет прие Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Петър Тодоров и за освобождаването му от длъжност.

Министерският съвет прие също така решение за предложение до Президента на Република България Румен Радев за издаване на указ за назначаване на главен комисар Живко Коцев за главен секретар на Министерството на вътрешните работи.

Живко Коцев напълно отговаря на изискванията на чл. 36, ал. 5 от Закона за МВР за заемане на длъжността, съобщиха от правителствената пресслужба.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]