Проф. Бурназки от БАН предупреди къде определени райони ще изпитат воден стрес

Емил Бурназки

До средата на века се очаква средните температури да се повишат с до три градуса. Това ще доведе до зачестяване на случаите на засушавания и на внезапни порои, предупреди проф. Емил Бурназки от Института за изследване на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките. В интервю за Българското национално радио ученият посочи, че очакваните промени налагат навременна подготовка от страна на институциите.

На първо място трябва да се има предвид, че при затоплянето водните ресурси на страната ще са най-уязвимите.

Проф. Бурназки прогнозира, че Северна България, като и Дунавският район и Западнобеломорският район няма да бъдат толкова повлияни от липсата на водни ресурси. Проблем ще има за Източнобеломорския район – с център Пловдив и за Черноморския район, където в бъдеще местните ще изпитват определен воден стрес.

Ученият добави, че могат да бъдат взети мерки, така че реките в рисковите зони да бъдат поддържани.

На първо място трябва да се изградят и възстановят крайречните заливни равнини, което значи, че при силно наводнение край реката ще има своеобразен резервоар, който ще поеме излишната вода, тя ще се филтрира в почвата и съответно ще се задържи. Освен това при порой тя няма да тече с катастрофална сила надолу по течението и тези крайречни заливни равнини поне частично ще убият скоростта й.

На второ място професорът препоръча изграждане на ретенциозни басейни, които да задържат високите води и след това регулирано да се изпускат.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]