Правната комисия прие на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията

Правната комисия прие на второ четене проекта на Закон за противодействие на корупцията, внесен от Десислава Атанасова (ГЕРБ -СДС) и група народни представители. Предстои да се проведе гласуване в пленарна зала.

Законопроектът за противодействие на корупцията разписва разделянето на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) на два отделни органа – Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество и Комисия за противодействие на корупцията. 

Също така се предвижда да има разследващи инспектори, които ще могат да извършват предварителни проверки и разследвания по реда на Наказателно процесуалния кодекс (НПК), както и ще имат право и на служебно оръжие.

Народните представители решиха да обсъдят този въпрос, тъй като трябва да бъдат осигурени бюджетни средства и да се спазят сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Антон Славчев, заместник-председател на КПКОНПИ, припомни, че трябва да бъде уреден и въпросът със сградния фонд, както и с финансовото обезпечение на двете отделни комисии, които предстои да се създадат. Славчев посочи, че в момента комисията няма собствена сграда и паркинг.

Целия законопроект, може да видите ТУК.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]