Лятно училище на фондация “Атанас Буров”

Лятно училище на фондация "Атанас Буров"

От 10 до 17 септември за 21 път се проведе традиционната инициатива на фондация “Атанас Буров” – Лятно училище за студенти. Темата на тазгодишното училище бе “Съвременни тенденции в банкирането”. Програмата включваше теми като Ораганизация на работата в съвременните финансови институуции, Управление и монетизация на данните, Консолидация в банковия сектор, Иновации в банкирането, Дигитализация на банковите услуги, Управление на риска, Управление на проекти и програми в банките, ESG, Регулации, Защита от измами и др. Академичният ръководител – г-н Стефан Иванов – настоятел на фондацията и директор “Стратегически, кредитен и интегриран риск”в УниКредит Булбанк бе поканил за лектори в Лятното училище изявени професионалисти в банковата сфера като Борислав Бангеев, Радостин Денев, Даниел Джолев, Георги Йорданов и Иван Чолев от УниКредит Булбанк, Цветослав Ангелов от БНБ, Димитър Дилов и Пламен Димитров от Банка ДСК, Добромир Добрев и Константин Панайотов от ОББ, Благовест Маламов от ПИБ, Тодор Плугчиев от Пощенска банка и г-жа Таня Карагеоргиева от Делойт България.

В практическата част на програмата на студентите участници в училещето бяха зададени два казуса и те (разпределени в 4 екипа) работиха върху решаването им и в края на Лятното училище презентираха своите решения на казусите.

Фондация “Атанас Буров” изказва своята огромна благодарност към всички участници в инициативата – лектори и студенти.

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]