До 20 септември се приемат заявления по държавната помощ за газьола

трактороранземя

До 20 септември се приемат заявления за подпомагане по държавната помощ за газьола, напимниха от Министерство на земеделието и храните. Фермерите могат да подават документи в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица.

Няма промяна в условията за кандидатстване спрямо предходната кампания по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

Бюджетът на помощта се определя със Закона за държавния бюджет и за тази година е в размер на 100 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Документите по отношение на прилагането на схемата и образците, както и инструкция за попълването на описаните документи може да видите на следния линк: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/otstapka-akciz-gaziol/?edit_off.

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите “Растениевъдство” и “Животновъдство”.

Според Държавен фонд “Земеделие”, интересът към помощта от правителството за отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с всяка изминала година. За първата Кампания 2016, например, са били подпомогнати 6716 фермери. През Кампания 2019 подпощ са получили 10 734 стопани, за Кампания 2020 са 11 634 земеделски производители, а за Кампания 2021 – 12 214 стопани. През миналата година държавна помощ са получили 13 660 земеделски стопани. 

източник : Национален седмичник за финанси, икономика и политика |]