Всички публикации от новини

новини

НС прие промените в Закона за радиото и телевизията, свързани с европейска директива

Измененията целят прецизиране на разпоредбите, уреждащи правата и задълженията на радио- и телевизионните оператори, свързани със свободата на разпространение на програми, съгласно нормите в директивата, както и на възможностите за дерогация при неизпълне