Важно съобщение за шофьорите – ето какво ще правят при катастрофа

С промените в наредбата застрахователите се задължават ежедневно да изпращат информация до Гаранционния фонд за произшествията на пътя, документирани с двустранен констативен протокол