Какво консумираме всъщност? Установиха отклонения в 13 проби

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва извънпланово пробовземане на млечни продукти от търговска мрежа, информираха от ...