Архив на категория: Бизнес

Общинските сгради в София ще използват слънчева енергия

Общинските сгради в София ще използват слънчева енергия. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова по време на форум, посветен на зеления преход. ВЕИ секторът се развива по-бързо от очакваното в световен мащаб Планът за климатична неутралност на София е приет вчера и обхваща периода 2021-2030 г., съобщи кметът Йорданка Фандъкова, предаде БНР. Целта е използването на повече енергия от възобновяеми източници и повишаване енергийната ефективност на сградите. Конкретните проекти, по които се работи вече, са много, посочи Фандъкова и даде пример: "В момента проучваме потенциала на 880 общински сгради за използване на слънчева енергия за производство на електроенергия. Над 50% от тях са училища, детски градини. Инсталирахме такава система на една от детските градини, разбира се ефектът е впечатляващ". Почти е завършена и модернизацията на градския транспорт, съобщи още кметът на столицата.

text

Разплащат 7,5 млн. лв. по програмата за развитие на селските райони

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн. лв. (7 461 972,77 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 07.10.2021 г. до 13.10.2021 г., предаде БГНЕС. Тютюнопроизводители вземат до 3 млн. лева de minimis Подпомагане получиха 28 бенефициери, като разпределението по подмерки е както следва: - по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 458 807,39 лв. по един проект; - 465 000 лв. получава един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; - на 2 проекта по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 53 930,98 лв.; - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 9 проекта ще получат 4 651 332,83 лв.; - по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 132 877,22 лв. по един проект; - един проект по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ ще получи 857 361,07 лв.; - по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 323 063,46 лв. по 3 проекта; - 78 074,40 лв. се изплащат на един проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ - на 7 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще се изплатят 191 795,42 лв.; Изплатиха над 114 млн. лева за развитие на селските райони - по мярка 20 „Техническа помощ“ са наредени 249 730,00 лв. по 2 проекта.

text

Мисията на Schneider Electric: Дигитализация и автоматизация с грижа за природата

Борбата с климатичните промени безспорно е най-голямото предизвикателство на нашето време. Многобройните природни аномалии и катаклизми през последните години алармират, че е крайно време да ограничим негативното влияние върху планетата и жизнената среда. Светът може да ускори усилията си срещу климатичните промени и да намали наполовина емисиите на въглероден диоксид (CO2) до 2030 г. Предизвикателството е голямо, защото сме в надпревара с времето – ако не ограничим емисиите с 30-50% през настоящото десетилетие, каквото и да направим след това, няма да можем да овладеем глобалното затопляне. Човечеството разполага със средствата и технологиите да постигне тази амбициозна цел, от която зависи бъдещето му. Длъжни сме да въвеждаме и използваме новите технологии 3 пъти по-бързо, а усилията ни трябва да бъдат насочени в 3 основни направления: електрификация, декарбонизация и енергийна ефективност. Рецепта как да се справим в сложната ситуация дава Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията и отличен като Най-устойчивата компания в света за 2021 г. Schneider Electric върви по пътя към устойчивото развитие през последните 15 години и помага на клиентите си да направят същото. Устойчивото развитие не е просто част от бизнеса ни, то е в основата на стратегията ни и на всичките ни действия, подчертава Жан-Паскал Трикоар, президент и главен изпълнителен директор на Schneider Electric. Трикоар бе водеща фигура в Innovation Summit World Tour 2021 – водещото годишно събитие на компанията, което разкри как експресно да намалим въглеродните емисии чрез дигитални и устойчиви иновации и автоматизация от следващо поколение. Устойчивото бъдеще пряко зависи от дигитализацията и електрификацията. По-високата ефективност се постига чрез развитие в 4 основни насоки: интеграция на енергия и автоматизация; свързване на всичко от крайната точка до облака; дигитализация на всички процеси по проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка; цялостно интегрирано управление на процесите. Пътят към индустрията на бъдещето Съчетаването на управление на енергия и автоматизация е най-забележимо в индустрията, където ефективното използване на ресурсите е от ключово значение. Ключова роля за успешна дигитализация и автоматизация играе уникалната платформа на Schneider Electric, базирана на IoT – EcoStruxure. Чрез нея се постига пълен контрол и оптимизация на производствените процеси, които се следят в реално време. (Повече за иновативната платформа и ползата от нея ЧЕТЕТЕ ТУК) Свързаността гарантира, че всички системи могат да обменят и използват нужната информация, а всички процеси са наблюдавани и управлявани в реално време. С помощта на EcoStruxure се постига значително повишаване на оперативната ефективност, тъй като софтуерът бързо анализира събраните данни и предлага нужните решения. Платформата работи с всякакви устройства на различни производители, стига да създават достатъчно умни и качествени решения. Смарт системата на Schneider Electric позволява на клиентите да модернизират старите системи за автоматизация до ниво Индустрия 4.0 по контролиран, нискорисков и гъвкав начин. Тя е много ефективен метод за инженерна автоматизация. Благодарение на автоматизираните и дигитализирани системи на Schneider Electric предприятията запазват производството си дори в най-трудните моменти (като например по време на пандемията). Чрез своите смарт системи компанията демонстрира ползата от свързаността на всички устройства, което дава възможност на оборудването "да говори" с потребителите си на разбираем език. Това е пътят към индустрията на бъдещето. Дигитална революция в строителството Строителството на бъдещето ще бъде устойчиво, гъвкаво, свръх ефективно и ориентирано към хората. Сградите ще бъдат енергийно и въглеродно неутрални, а целият им жизнен цикъл ще бъде дигитализиран. Всички процеси по проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на проектите ще се координират и управляват от софтуер, свързан и с изкуствен интелект. Обичайните 3D симулации са остаряла технология, вече се говори за 5D и 6D – изчислява се колко време ще отнемат избраните опции, колко точно ще струват и как взетите решения ще се отразят на устойчивостта. В края на процеса се издава специален екологичен паспорт на сградата. Модерните системи на Schneider Electric обединяват строителство, енергия и индустрия в една интегрирана система, която предоставя всички ползи от ефективност и устойчивост. Доказателство за това е новата сграда на компанията във френския град Гренобъл, която е идеален пример за енергийна ефективност – тя е енергийно и въглеродно неутрална и 8 пъти по-ефективна от повечето сгради в Европа. Модерната постройка, която носи името Technopole, съчетава много от водещите технологии на компанията, включително EcoStruxure за управление на сгради, и разкрива ползите от внедряване на IoT решения. Тя е оборудвана с разнообразни интелигентни системи за сигурност, достъп и управление на енергията. Специален софтуер направлява много от процесите в сградата и впоследствие анализира събраните данни, давайки съвети как да станат още по-ефективни. Всички тези високи технологии не само щадят природата, но и създават по-комфортна среда за обитателите на модерната сграда. Technopole е символ на устойчивост и истинска демонстрация на ноу-хау от Schneider Electric. Платформата EcoStruxure е толкова гъвкава и разнообразна, че може да се използва и при управлението на мобилността и градската среда чрез високоефективни центрове за данни. Тя дава възможност за цялостно интегрирано управление на процесите във всяка област на съвременната действителност. Резултатът е не само в полза на природата, но и значително подобрява качеството на живота. (Какви са ползите от оборудването на Schneider Electric за жилищните сгради ЧЕТЕТЕ ТУК) Цената на устойчивостта Устойчивото развитие вече е нещо задължително и има своята не само екологична, но и икономическа цена. Когато решават дали да работят с дадена компания, инвеститорите и финансовите институции са силно заинтересовани от екологичния ѝ отпечатък. Крайните клиенти също се вълнуват от него, преди да купят продукта/услугата ѝ. Държавните институции също следят внимателно как дейността на различните бизнеси влияе на природата. Schneider Electric съдейства за запазването на този баланс, като се грижи за клиентите си подобно на лекар, а устойчивостта е лекарството за неговите пациенти. Целта е намаляването на въглеродния отпечатък, а рецептата, която им предлага, е използването на възобновяема енергия и постигане на максимална енергийна ефективност чрез дигитализация и оптимизация на процесите. Колкото по-устойчива е една компания, толкова по-добри са резултатите ѝ. Крайният резултат е не само по-ефективно и екологично производство, но и по-висока възвращаемост. Всички компании, независимо дали са малки или големи, са длъжни да работят за устойчиво развитие. Ние сме вашият доверен партньор и ще ви помогнем да направите всичко необходимо по пътя към устойчивото развитие, гарантират от Schneider Electric. Електрическа енергия 4.0 Продължавайки разговора за индустрията за бъдещето, който компанията води активно и в България с инициативата "Стартирай 4.0", Schneider Electric слага на масата и темата Електрическа енергия 4.0: захранване на Новия електрически свят с умна зелена енергия. Днес сме свидетели на конвергенцията на дигиталното и електрическото чрез софтуера. Електричеството прави енергията зелена и е най-вярната посока към декарбонизация. Дигиталното прави енергията умна, за да стимулира ефективността и да елиминира отпадъците. Именно тази връзка между традиционните електроразпределителни устройства и мрежи и дигиталното води до Електрическа енергия 4.0, горивото на Новия електрически свят. Това е най-бързият път към по-чиста, по-интелигентна и по-ефективна енергия. Светът вече е свикнал с концепцията за редуващите се индустриални революции и днес често говорим за Индустрия 4.0. По същия пример създаването на енергия и достъпът до нея минават през промени в годините и днес моделите поставят нуждата от това да мислим и обхванем темата през новата призма – Електрическа енергия 4.0. Ползите за клиентите, партньорите и индустрията от Eнергия 4.0 Електричеството е най-ефективната енергия (доказано тя е от 3 до 5 пъти по-ефективна от другите източници) и най-добрият вектор за декарбонизация (очаква се електроенергията от възобновяеми източници да нарасне 6 пъти до 2040 г. и от 6% в момента да скочи до 40% през следващите 20 години). Електрическа енергия 4.0 осигурява измерими, устойчиви резултати чрез технологии, които вече съществуват. Електрическа енергия 4.0 или комбинацията от електрическото и дигиталното, ще подхранва двупосочната децентрализирана енергийна мрежа на бъдещето. Потребителите и компаниите ще могат да генерират в изобилие своя собствена чиста енергия чрез възобновяеми източници и микрорешетки, за да я използват, съхраняват или дори продават на пазара. Електрическа енергия 4.0 е гарант за бъдещето. Иновациите днес разчитат основно както на електроенергията, така и на дигиталната сфера: от устройствата, които правят живота ни по-добър, през онлайн работата у дома до електронната мобилност. А Schneider Electric допринася за промяната в света, като си поставя за цел да направи бизнес дейностите на своите клиенти и партньори по-устойчиви.

text

Германия намалява таксите за потребление на ток

Германското правителство ще намали драстично таксата върху потреблението на електроенергия от 2022 г., за да облекчи тежестта върху потребителите, съобщиха операторите на мрежи в петък. Рекордна инфлация в Германия Таксата по Закона за възобновяемите енергийни източници (EEG), използвана за финансиране на разширяването на соларните и вятърните централи, ще намалее с повече от 40 % до 3,723 цента за киловатчас от 1 януари, се посочва в изявление на 50Herz Transmission, Amprion, TenneT TSO и TransnetBW. Това е най-голямото намаление досега, откакто зелената такса беше въведена през 2000 г., за да се подпомогне преходът на водещата европейска икономика от изкопаеми горива към по-чисти енергийни източници. Министърът на икономиката Петер Алтмайер заяви наскоро, че таксата EEG трябва да бъде премахната напълно през следващите няколко години, "за да се запази достъпността на електроенергията". Недостигът ще бъде компенсиран с по-високи държавни субсидии, отчасти благодарение на данъка върху въглеродните емисии, въведен в началото на 2021 г. Германците вече имат най-високите сметки за електроенергия в Европейския съюз и с наближаването на зимата нараства натискът върху правителството да помогне за смекчаване на надвисналата криза с цените на енергията. През последните месеци цените на природния газ в Европа се повишиха, тъй като търсенето нарасна с излизането на икономиките от ограниченията, предизвикани от пандемията. Запасите вече бяха ниски след дългата и студена предишна зима. Цените на едро на природния газ, които са водещият индикатор за общите цени на енергията в Европа, се увеличиха повече от три пъти през тази година. Цените на петрола и въглищата също скочиха, което подхранва опасенията за рязко покачване на инфлацията и скок на сметките за енергия. Лидерите на ЕС ще обсъдят енергийния въпрос на среща на върха следващата седмица. Европейската комисия предложи държавите-членки временно да намалят данъците и налозите, за да намалят сметките за енергия на домакинствата и предприятията. Цените на тока в Европа се успокоиха, но остават високи Правителството на Франция се ангажира да блокира по-нататъшното увеличение на цените на газа и електроенергията до април.

text

Г-7 публикува принципи за работа на централните банки с цифрови валути

Финансовите служители на Г -7 публикуваха днес принципи за цифровите валути на централните банки (Central Bank Digital Currencies CBDCs), подчертавайки, че „дигиталните валути не трябва да компрометират финансовата и паричната стабилност; трябва да съществуват заедно, да допълват съществуващите форми на пари и да насърчават иновациите и ефективността при плащанията", предаде БГНЕС. Великобритания забрани най-голямата борса за криптовалути в света Припомняйки, че възходящата тенденция в използването на цифрови валути се ускори в периода на пандемията, в съвместния доклад на страните от Г-7, наречен "Принципи на публичната политика за цифровите валути на дребно", се казва, че CBDC следва да бъде цифрова форма на пари на централната банка. В изявлението се подчертава, че дигиталните валути на централните банки не са крипто активи, които са силно нестабилни и не се пускат в обръщение от централните банки. Подчертава се, че дигиталните валути може да бъдат важен инструмент на централните банки в бъдеще и трябва да бъдат проектирани за задоволяване на бъдещите нужди от плащания. „Международното използване на CBDC, включително за трансгранични плащания, може да донесе важни ползи, но ако дизайнът на CBDC не е внимателно калибриран, това може да има също и непредвидени последици“, се уточнява в документа. Принципите на Г-7 бяха разделени в две категории. Първата категория включва основни въпроси, правни и управленски рамки, поверителност на данните, конкуренция, оперативна устойчивост и киберсигурност, незаконно финансиране, свръхизлишък и енергия и околна среда. В кои държави bitcoin е нелегален? Втората категория включва възможности, финансово включване, плащания към и от публичния сектор, трансгранична функционалност и международно развитие.

text

Байдън подписа указ за повишаване на тавана на държавния дълг на САЩ

Американският президент Джо Байдън е подписал законопроект за повишаване на тавана на държавния дълг с 480 милиарда долара, съобщи Белият дом. Дефицитът и дългът на САЩ се изстреляха до рекордни нива "На 14 октомври, президентът подписа законопроект, който предвижда увеличаване на лимита на националния дълг с 480 милиарда, което се очаква да бъде достатъчно, за да може федералното правителство да продължи изцяло да изпълнява задълженията си до началото на декември", се казва в изявлението, цитирано от БГНЕС. Министерството на финансите на САЩ по-рано предупреди, че ако не бъдат предприети необходимите действия за одобряване на лимита до 18 октомври, теоретично страната е изправена пред дефолт. Господарите на дълга: САЩ тегли 3 трлн. долара, за да спаси икономиката си В Съединените щати, за разлика от повечето други страни, таванът на дълга е определен от закона и не може да бъде надвишен без одобрението на Конгреса. От 1 октомври страната беше надхвърлила лимита на държавния дълг от 28,4 трилиона долара, разрешен от законодателната власт.

text

Недостигът на полупроводници срина европейския пазар на нови коли

Продажбите на нови автомобили в Европа спаднаха до най-ниското си ниво за месец септември от 1995 г. насам, тъй като световният недостиг на полупроводници засегна предлагането, съобщава Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Дефицит на електроника срива производството на автомобили Световната автомобилна индустрия беше сериозно засегната от липсата на чипове, които са ключови компоненти за автомобилите, което принуди няколко големи марки временно да затворят фабрики. Продажбите на автомобили в Европейския съюз се възстановиха през септември 2020 г., когато страните излязоха от пандемичните спирания. Но регистрациите на нови автомобили са намалели с 23,1 % до 718 598 през септември 2021 г. в сравнение с предишната година, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), предаде БГНЕС. "Този спад в продажбите се дължи до голяма степен на липсата на предлагане на автомобили поради продължаващия недостиг на полупроводници", се казва в изявление на ACEA. Недостигът на чипове ще продължи до 2023 година Продажбите се свиха с една четвърт в най-голямата европейска икономика и автомобилна сила Германия, с 32,7% в Италия, с 20,5% във Франция и с 15,7% в Испания.

text

МАЕ: Енергийната криза може да заплаши глобалното икономическо възстановяване

Глобалната енергийна криза се очаква да увеличи търсенето на петрол с половин милион барела на ден и може да провокира инфлационен ръст и да забави възстановяването на световната икономика от коронавирусната пандемия, съобщи Международната агенция по енергетика (МАЕ), предаде БНР. Идва ново поскъпване на бензина и дизела "Рекордните цени на въглищата и на природния газ, както и непрекъснатите електрически прекъсвания, карат енергийния сектор и енергийно интензивните индустрии да се обърнат към петрола, за да запазят бизнеса работещ", се казва в месечния петролен доклад на базираната в Париж агенция.  "По-високите цени на енергията също така допринасят за инфлационния натиск, който наред с прекъсванията на електрозахранването може да доведе до по-ниска промишлена активност и забавяне на икономическото възстановяване", допълва МАЕ.  Според базираната в Париж агенция световният капацитет за производство на петрол, който спомага за успокояването на пазара, ще спадне до края на 2022 г., тъй като производителите от формата "ОПЕК +" увеличават производството. Това подчертава необходимостта от повече инвестиции, за да се отговори на нарастващото търсене на суров петрол, съобщи Международната енергийна агенция.  МАЕ посочва в месечния си доклад за петролните пазари, че свободният капацитет на "ОПЕК +" може да падне под 4 милиона барела на ден през четвъртото тримесечие на 2022 г. от 9 милиона барела на ден през първото тримесечие на 2021 г. Организацията също така прогнозира, че глобалното търсене на петрол през 2020 г. ще достигне 99,6 милиона барела на ден - малко над нивата от преди коронавирусната пандемия. Резервният капацитет е важен буфер за петролния пазар, тъй като позволява на производителите бързо да реагират на непланирани прекъсвания, които биха могли да затегнат предлагането на пазара и да причинят големи колебания в цените. Ще продължи ли да поскъпва петролът? Резервният капацитет ще бъде съсредоточен в производителите от Близкия изток като Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Ирак и Кувейт, посочи МАЕ, докато капацитетът на Русия ще бъде достигнат през четвъртото тримесечие на 2022 г.  "Намаляването на свободния капацитет в световен мащаб подчертава необходимостта от увеличени инвестиции, за да се отговори на по-нататъшното търсене", се казва в доклада на МАЕ, след като търсенето спадна рязко по време на пандемията, принуждавайки много производители да отложат или отменят плановете си за увеличаване на капацитета.  МАЕ определя свободния капацитет като производството, което може да се използва в рамките на 90 дни и да се поддържа за продължителен период.  Резервният капацитет става все по-важен с намаляването на запасите от суров петрол. МАЕ заяви, че запасите от петрол ще продължат да намаляват, тъй като "ОПЕК +" е на път да изпомпва 700 000 барела дневно под заявеното към картела петролно търсене.  Според МАЕ обаче петролните запаси в рамките на ОИСР биха могли да се увеличат отново през 2022 г., а производството на ирански петрол, сега ограничено със санкции, също може да се увеличи.  Запасите на петрол могат да се увеличат с 800 000 барела дневно през първото тримесечие на 2022 г., с 2,1 милиона барела дневно през второто тримесечие на следващата година и с 2,4 милиона барела дневно през втората половина на 2022 г.  МАЕ също така заяви, че ако иранските санкции бъдат облекчени, Техеран може бързо да добави 1,3 милиона барела дневно към глобалните доставки.

text

Турската лира потъна след нова груба намеса на Ердоган

Турската лира продължава да се обезценява след поредната политическа намеса в работата на централната банка. Отстранени са 3 ключови фигури – двама от заместник-управителите на Турската централна банка, както и член на Съвета по парична политика на банката. Решението за промените, подписано от президента Реджеп Тайип Ердоган, вече е обнародвано в турския Държавен вестник. Потърпевшите проф. д-р Семих Тюмен и д-р Угур Намък Кючук, заедно с проф. д-р Абдуллах Яваш се разделят с постовете си. На тяхно място застават Таха Чакмак и проф. д-р Юсуф Туна, информира CNN-Turk. В отговор на кадровите промени турската лира спадна до ново рекордно ниско равнище спрямо долара, като изгуби 1 процент от стойността си до 9,19 лири за един щатски долар. Досега през тази година курсът на лирата е спаднал с 19% на фона на опасенията за паричната политика на страната. По-късно турската валута компенсира малко от загубите си, достигайки до 9,1325 лири за долар. През миналия месец Турската централна банка намали основния си лихвен процент от 19% на 18% въпреки годишната инфлация от около 20%, което предизвика нова вълна от разпродажби на турска валута на борсите. Турската централна банка потопи лирата до ново дъно Защо се случват поредните уволнения? Според източник на Reuters напоследък Яваш и Кючук са изразили несъгласие с някои решения, взети от турския съвет по паричната политика. Кючук се е противопоставил на продажбите на валутни резерви за подкрепа на лирата в предишни години и е заявил, че стабилността на лирата, нейната репутация и устойчивият курс, който следва от това, са предпоставки за икономически растеж, а растежът, постигнат с други средства, няма да бъде траен. Той е предупредил, че ако лихвеният процес днес бъде задържан по-ниско от необходимото, в близко бъдеще ще трябва да бъде още по-висок. "Уволнението на високопоставени служители на централната банка посред нощ без добро обяснение не е начин за изграждане на доверие към банката и за засилване на пазарното доверие", е казал пред Reuters чужд инвеститор. Турската лира продължава свободното падане Миналата седмица се появиха твърдения, че президентът Реджеп Тайип Ердоган губи доверие в управителя на централната банка Шахап Кавджъоглу по-малко от 7 месеца, след като уволни неговия предшественик. Твърдеше се, че Ердоган е недоволен, че намаляването на лихвения процент се е забавило до миналия месец, предаде Reuters. Впоследствие директорът по комуникации на турското президентство Фахреттин Алтун опроверга тези твърдения. Кавджъоглу e чeтвъpтият гуверньор нa тypcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa oт 2019 г. нacaм, като предишните трима бяха уволнени от турския президент. Турската лира удари ново дъно след действията на Ердоган Случващото се отразява твърдата ръка на Ердоган, с която управлява паричната политика на Турция. Намаляването на лихвите, на което много държи турският президент, подхранва допълнителната инфлация в Турция поради вноса на стоки в твърда валута (включително енергия), почти всички от които идват от чужбина. В резултат турската икономика е заплашена да поддържа двуцифрена инфлация и високи разходи за живот за турците за дълго време. Цените в Турция вече стават жестоки ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Крахът на лирата вкара в бедност 18 млн. души в Турция Цените летят в космоса: Какво става в Турция?

text

Метеорит падна в леглото на канадка, докато спи

Жена в Канада се събуди в пепел след силен взрив в стаята си и видя парче черна скала на възглавницата си, за която по-късно беше доказано, че е част от астероид, пише IFL Science, предаде БГНЕС. В Хърватия падна метеорит Първоначално Рут Хамилтън смятала, че това може да е парче скала от близката кариера, но изследвания разкриха, че това е част от астероид, който е паднал там, където тя живее, в Алберта, в 23:30 ч., и по това време тя е спяла. „Веднага скочих и запалих лампата, не можах да разбера какво се е случило“, каза Хамилтън пред Agassiz-Harrison Observer.  Голямата дупка в тавана ѝ също била индикация, че нещото е дошло отгоре. Тя се обадила на Спешна помощ и полицията, а те – на близката кариера. "Попитахме ги дали извършват взривни работи, но те казаха, че са видели силна светлина в небето, която избухнала и вдигнала шум", казаха от полицията. Рут ще изпрати метеорита в Университета в Западно Онтарио, тъй като нейната застрахователна компания се опитва да разбере дали нейната полица покрива възможността за компенсация за такова природно бедствие. „Единственото, което се сещам, е да кажа, че животът е ценен и може да изчезне всеки момент, дори когато мислите, че сте в безопасност и сигурност в леглото си. Надявам се никога повече да не го приемам за даденост. Динозаврите вероятно биха се съгласили", каза тя. Преди 13 000 години комета създава човешката цивилизация Няма потвърден запис за убит от метеори човек, въпреки че има твърдения за много смъртни случаи в древни времена. Рут Хамилтън обаче не е първият човек, „пропуснат“ от космическо тяло. Миналата година къща в Индонезия беше ударена от метеорит с тегло 2 килограма. През 1954 г. жена в Алабама също е била ударена от метеорит.

text

Тютюнопроизводители вземат до 3 млн. лева de minimis

Тютюнопроизводителите ще получат извънредна помощ по схемата de minimis в размер до 3 млн. лева. Това заяви министърът на земеделието проф. д-р Христо Бозуков по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по тютюна. По думите му ситуацията в сектора е тревожна, тъй като броят на тютюнопроизводителите осезателно намаляваш. "Към момента те са 3320, това е доста тревожна тенденция. Предвид очертаващата се промяна в референтния период обаче средствата, които ще получават стопаните, ще бъдат повече", коментира аграрният министър. България отглежда все по-малко тютюн Извънреден de minimis ще получат 2 113 от общо регистрираните 3 320. Това са активните тютюнопроизводители, които са реализирали продукцията си за 2020 г. и са вписани в регистъра през 2021 г. Те ще бъдат компенсирани заради засушаването, което нанесе значителни щети върху отглежданата култура и високите цени на газа, предизвикали повишаване цените на торовете и препаратите. Тютюнопроизводителите, които попадат в обхвата на подпомагане, обработват площи от около 26 000 дка. Предвижда се да се подпомогне покриването на част от производствените разходи в размер до 120 лева на декар. Планирано е още в края на тази седмица помощта да бъде гласувана на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие", а приемът на заявления да бъде открит до края на настоящата година. Помощта обаче ще се предостави в началото на 2022 г., поради достигнат национален лимит по de minimis за настоящата година и невъзможност за изплащане на подпомагането през 2021 г. В хода на срещата беше обсъдена и статистиката за производството на тютюн от реколта 2020/2021 г. Към днешна дата са прибрани 99,85% от площите за реколтиране през 2021 г. Това са 3 485 ха от общо 3 490 ха за реколтиране в страната. Произведеното количество е 5 926 тона, а средният добив е 170 кг/дка. Изкупеното количество тютюн за 2020 г. е 5 664 тона. Припомняме в преговорите за бъдещата ОСП страната ни успя да защити прилагането на преходната национална помощ, с която ще се подпомага сектор "Тютюн" и през периода 2023-2027 г.

text

Затегнаха противоепидемичните мерки в София

От 14 октомври в София-град са в сила затегнати временни противоепидемични мерки. Ето ги: Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице, предаде БГНЕС. Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт и груповите посещения на туристически обекти. Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участници, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на открито (празненства, събори, фестивали и др.). Посещенията в заведенията за хранене и развлечения, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не-повече от 15 лица на закрито и 25 лица на открито. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. Посещенията в балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване при възможност на график за индивидуално ползване на услугите. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. В Израел отменят полетите си до България Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Носенето на защитни маски за лице в закрити обществени места е задължително. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, спортуващите на открито и закрито; участниците в конгресно-конферентни мероприятия и други подобни по време на изказванията си, водещите и гостите в телевизионни предавания, когато са на разстояние 1.5 м, както и когато се изолират един от друг с плексигласова преграда. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни не се допускат посещения на външни лица. Фирми дават по 1000 лв. на служителите си, за да се ваксинират Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.

text

„Булгаргаз“ плаши да прекрати договора с „Топлофикация – София“

"Булгаргаз" настоява за заплащане на задълженията и предупреждава за принудително прекратяване на договора за доставка на природен газ с "Топлофикация - София" и настоява за търсене на общо решение с БЕХ и държавата". Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова в началото на заседанието на Столичния общински съвет по повод скока на цената на природния газ. "Булгаргаз" съди "Топлофикация София", има ли риск за парното? Фандъкова разказа, че вчера е провела среща с министъра на финансите и министъра на енергетиката, като е получила тяхното разбиране, че трябва да се намери общо решение, така че да не се допусне огромен дисбаланс в дружеството, който автоматично ще се отрази на цялата енергийна система. "Булгаргаз" отново заведе дело срещу "Топлофикация - София" "За съжаление, към момента се сбъдват най-песимистичните ни прогнози с повишение на цената на природния газ. Вчера очакванията ни бяха за 200 млн. лв. преразход до края на годината. Тази сутрин директорът на "Булгаргаз" обяви, че ще искат увеличение от над 30% на природния газ за ноември", заяви кметът. Фандъкова обърна внимание, че вчера "Топлофикация София" е получила писмо от "Булгаргаз", в което уведомява всичките си клиенти, че отчита значително увеличение на заявките за доставка на газ, спрямо предварително заявеното. "В тази връзка "Булгаргаз" подчертава, че количества над договореното ще бъдат доставени само при възможност и след изрично одобрение. На този етап не знаем на какво се дължи това искане за ограничаване на потреблението. Предвид по-ранното започване на отоплителния сезон, това също е въпрос, който трябва задължително се обсъди, така че да гарантираме доставката на нужните количества към София", коментира градоначалникът. Фандъкова заяви, че е получила уверението на министъра на енергетиката, че отоплителния сезон в София ще бъде осигурен, независимо от дисбалансите в цените между "Булгаргаз" и "Топлофикация". "Всички си дават ясна сметка, че осигуряването на топлинна енергия за над 1 млн. граждани на София няма абсолютно никаква алтернатива", каза още тя. ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Запорират сметките на "Топлофикация София"? БЕХ ще съди "Топлофикация-София" за 700 млн. лева      

text

Само за година изхвърляме електронни отпадъци, тежащи повече от Великата китайска стена

"Планината" от отпадъци от електронно и електрическо оборудване, изхвърлена през 2021 г., ще тежи повече от 57 милиона тона, изчислиха изследователи, което ще е по-тежко от Великата китайска стена - най -тежкият изкуствен обект на планетата, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС. На Запад набира скорост движението „Поправи си сам“ Оценката е от международна експертна група, посветена на справянето с глобалния проблем с отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Те посочват, че стойността на тези изхвърлени материали е огромна. Според доклад на Световния икономически форум за 2019 г. , световните електронни отпадъци имат материална стойност от 62,5 млрд. долара - повече от БВП на повечето страни. „Тон изхвърлени мобилни телефони е по-богат на злато от тон златна руда“, казва д -р Рюдигер Куер, директор на програмата на ООН за устойчиви цикли SCYCLE. Отпадъците включват предмети като мобилни телефони, хладилници, чайници, телевизори и електрически играчки или спортно оборудване. В световен мащаб количеството на т. нар. генериране на електронни отпадъци нараства с два милиона тона всяка година. Смята се, че по-малко от 20% се събират и рециклират. Паскал Лерой, който е генерален директор на експертната група на WEEE Forum, казва, че като произвежда продукти с по-кратък живот и ограничени възможности за ремонт, производителите играят важна роля в увеличаването на отпадъците. „Бързото развитие на мобилни телефони например доведе до пазарна зависимост от бързата подмяна на по-стари устройства“, каза той пред Би Би Си. Потребителите също могат да не са склонни да рециклират личното си електронно оборудване. Във Великобритания проучване от 2019 г. на Кралското химическо дружество установи, че цели 40 милиона неизползвани джаджи изчезват в домовете ни. Това оказва натиск върху доставката на много ценни и редки елементи. Ето елементите в смартфоните, които биха могли да свършат през следващия век: Галий: Използва се в медицински термометри, светодиоди, слънчеви панели, телескопи и има възможни противоракови свойства; Арсен: Използва се във фойерверки, като консервант за дърва; Сребро: Използва се в огледала, реактивни лещи, които потъмняват при слънчева светлина, антибактериални дрехи и ръкавици за използване със сензорни екрани; Индий: Използва се в транзистори, микрочипове, противопожарни разпръсквателни системи, като покритие за сачмени лагери в автомобили от Формула 1 и слънчеви панели; Итрий: Използва се в бели LED светлини, обективи на фотоапарати и може да се използва за лечение на някои видове рак; Тантал: Използва се в хирургически импланти, електроди за неонови светлини, лопатки на турбини, ракетни дюзи и покритие на носа за свръхзвукови самолети, слухови апарати и пейсмейкъри. „Потребителите искат да постъпят правилно, но трябва да бъдат адекватно информирани и да има удобна инфраструктура, която да е лесно достъпна за тях, така че правилното изхвърляне на електронни отпадъци да стане социална норма“, добави Паскал Лерой. Той също така посочи, че рециклирането на електроника, вместо тя да се изхвърля, също намалява емисиите на парникови газове. "Всеки тон рециклиран WEEE предотвратява около два тона емисии на въглероден диоксид", каза той. „Така че това е по-важно от всякога, тъй като нашите правителства отиват на COP26, за да обсъдят глобални действия за намаляване на въглеродните емисии“. Кампания тип „сливи за смет” започва Apple Във Великобритания организацията Material Focus има локатор за пощенски код, за да могат хората да намерят най-близкия пункт за рециклиране на електронни отпадъци за предмети като тостери и стари кабели.

text

Доклад: Въглеродните емисии на богатите страни застрашително растат

Според ново проучване въглеродните емисии се възстановяват силно и нарастват в 20-те най -богати държави в света, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС. Ще преполови ли ЕС парниковите емисии до 2030 година? В доклада „Прозрачност за климата“ се казва, че CO2 ще се увеличи с 4% в групата на Г-20 тази година, след като спадна с 6% през 2020 г. поради пандемията. Китай, Индия, Аржентина са готови да надхвърлят своите нива на емисии от 2019 г. Авторите казват, че продължителната употреба на изкопаеми горива подкопава усилията за овладяване на температурите. Само две седмици до началото на критичната конференция по климата COP26 в Глазгоу, задачата пред преговарящите е тежка. Една от ключовите цели на събирането е да се предприемат стъпки за поддържане на важния температурен праг от 1,5 ° С жизнен и достъпен. Тъй като светът в момента е с около 1.1 градуса по Целзий по-топъл от прединдустриалните времена, ограничаването на бъдещите постепенни увеличения е изключително предизвикателство. Ако в Глазгоу бъде постигнат успех по този въпрос, тогава страните, които създават най-много въглерод, ще трябва да въведат амбициозни политики.  Доказателствата от този нов доклад сочат, че това не се случва достатъчно бързо. Групата Г-20 е отговорна за около 75% от глобалните емисии, които спаднаха значително миналата година, тъй като икономиките бяха затворени в отговор на COVID-19. Но тазгодишното възстановяване се захранва от изкопаеми горива, особено въглища. Според доклада, съставен от 16 изследователски организации и групи за екологични кампании, се очаква използването на въглища в Г-20 да се увеличи с 5% тази година. Това се дължи главно на Китай, който е отговорен за около 60% от покачването, но увеличението на използването на въглища се извършва и в САЩ и Индия. Употребата на въглища в Китай нарасна, тъй като страната изпитва повишено търсене на енергия с възстановяването на световната икономика. Цените на въглищата са се увеличили с близо 200% спрямо преди година. Това от своя страна доведе до спиране на електрозахранването, тъй като стана неикономично за електроцентралите на въглища да произвеждат електричество през последните месеци. Тъй като китайското правителство обяви промяна в политиката тази седмица, за да позволи на тези електроцентрали да определят пазарни цени за енергията си, очакванията са това да стимулира още повече използването на въглища тази година. Що се отнася до газа, докладът за прозрачността на климата установява, че потреблението е нараснало с 12% в Г-20 през периода 2015-2020 г. Докато политическите лидери обещаха, че глобалното възстановяване от COVID трябва да бъде със зелен фокус, финансовите ангажименти, поети от богатите държави, не потвърждават това. От 1,8 трлн. долара, предназначени за възстановяване, само 300 млрд. са предвидени за зелени проекти. За сравнение това число почти съвпада с 298-те милиарда долара, изразходвани от страните от Г-20 за субсидиране на индустриите за изкопаеми горива през годината до август 2021 г. Емисиите от въглероден диоксид пак са на нивата отпреди пандемията Докладът също така посочва някои положителни моменти, включително нарастването на използването на слънчевата и вятърната енергия в по-богатите страни, като миналата година в Г-20 бяха инсталирани рекордни количества нови мощности. Възобновяемите източници сега доставят около 12% от електроенергията, в сравнение с 10% през 2020 г.

text

3 млн. българи са използвали електронните услуги на НАП

3 млн. души са данъкоплатците, които през миналата година са използвали електронните услуги на Националната агенция по приходите (НАП), показват данните на ведомството. Най-популярни и търсени сред услугите продължават да са подаването на данъчни и осигурителни декларации, подаването на справки и документи, на искания за издаване на удостоверения, както и проверката на здравен статус, на регистрация по закона за ДДС или на регистрация на самоосигуряващи се лица. Иначе през миналата пандемична година електронните услуги на агенцията са използвани 120 млн. пъти. Това, както и разработените 150 вида онлайн услуги от страна на приходната администрация, я нареждат на водещо място в страната сред дигиталните институции, показва анализ на приходното ведомство. 300 млн. лв. годишно спестява НАП от преки административни разходи, благодарение на въведената електронна комуникация. Към днешна дата агенцията използва 125 IT системи и приложения за предоставяне права на клиентите за централизиран достъп, така че те ефективно и защитено да предоставят и получават документи и информация по електронен път. С въвеждането на персоналния идентификационен код, НАП даде шанс на физическите лица да общуват с администрацията онлайн, без да е необходимо да закупуват електронен подпис. Днес близо 1 млн. граждани имат активен ПИК от НАП, с който могат да ползват както електронни услуги на приходната агенция, така и на други институции като НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенцията по вписванията, Министерство на земеделието и 60 общини в страната. ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Милиони на вятъра: Къде са електронните услуги в България?

text

Вдигат двойно командировъчните на шофьорите

Командировъчните на шофьорите ще бъдат увеличени. За целта ще бъде променена Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина в частта на Приложение 3, съобщиха от Камарата на автомобилните превозвачи в България. Така предвидената ставка от 27 евро за единична езда - тоест, когато курсът се прави от един шофьор, ще се увеличи на 50 евро, а сумата от 21 евро за двойна езда ще стане 45 евро. По този начин камарата постигна поредния успех за транспортния бранш в България след усилен диалог с институциите, посочиха от организацията. Решението е било взето на среща със социалния министър Гълъб Донев, финансовия - Валери Белчев и този на транспорта - Христо Алексиев. Камарата от години алармира, че Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина не е актуализирана от влизането й в сила през 2007 г. и от години не отговаря на социалната и икономическа обстановка в страната.

text

Подготвят нов скок в цената на газа

"Бyлгapгaз" иcĸa нoвo пocĸъпвaнe нa пpиpoдния гaз oт нoeмвpи дo 126,76 лeвa зa мeгaвaтчac. Увеличението спрямо предходния месец е с повече от 34%. Зaявлeниeтo нa дpyжecтвoтo вeчe e пyблиĸyвaнo на сайта на Koмиcиятa зa eнepгийнo и вoднo peгyлиpaнe (KEBP). Πpичинa ĸaĸтo зa пpeдишнoтo, тaĸa и зa бъдeщoтo пocĸъпвaнe e измeнeниeтo нa цeнaтa нa мeждyнapoднитe пaзapи. Драстично поскъпване на газа, цената ще скача още Toлĸoвa cъщecтвeнo пocĸъпвaнe обаче неминуемо ще ce oтpaзи и въpxy цeнaтa нa пapнoтo и тoплaтa вoдa. Зa тях бeшe oбeщaнo, чe щe ce зaпaзят пoнe дo Hoвa гoдинa. Тогава КЕВР има право извънредно да коригира цените заради форсмажорни обстоятелства - огромният скок на суровината на световните пазари. Комисията ще пpoвepявa дaли иcĸaнeтo на държавната компания e oбocнoвaнo пpeди дa взeмe peшeниe дaли дa гo oдoбpи или нe и ще се произнесе в края на месеца, предава БHT. Cпopeд cпpaвĸa нa caйтa нa "Бyлгapгaз" цeнaтa нa пpиpoдния гaз зa 10 мeceцa ce e yвeличилa в пъти. Πpeз янyapи мeгaвaтчac ce e пpoдaвaл зa 26.93 лeвa, a ceгa cтpyвa 94.54. ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Рекордно скъп газ през ноември, добри новини през декември

text

Заплатата само по банка, не на ръка

Да бъде въведено задължение заплатите да бъдат изплащани само по банков път и да се изключи възможността за даване на заплати с пари в брой, искат работодатели. Това показва анкета, направена сред големи компании в страната. Да бъдат въведени електронни трудови книжки, трудови досиета и болнични, поискаха още работодатели. Дигитализацията на тези документи би премахнала движението на хора с хартиени документи между работодатели и институции и би намалила времето за обработката им. При болничните листове например, фирмите по-бързо ще получават документите в електронен вид и ще отпадне необходимостта заболелите служители лично да ги предават, което е излишен разход на време и представлява риск за здравето на хората. В същото време цялата информация за работещите ще е много по-сигурно поддържана и много по-лесно достъпна за служителите във фирмите и за администрацията. Премахването на хартиените документи ще намали разходите на бизнеса за служители, които да ги обработват. За да стане това възможно, са необходими промени в Кодекса на труда.

text

Франция влага 30 млрд. евро в нова и модерна икономика

Франция има за цел да се превърне в лидер до 2030 г. в производството на зелен водород и да изгради нови, по-малки ядрени реактори като част от инвестиционен план на стойност 30 млрд. евро, насочен към насърчаване на индустриалните шампиони и иновации, заяви френският президент Еманюел Макрон, предаде Reuters. Европа замества нефта, газа и въглищата с водород 30-те милиарда евро идват в допълнение към Плана за възстановяване на стойност 100 милиарда евро, обявен миналата година, за да помогне на Франция да се справи с последиците от коронавирусната пандемия, като голяма част от средствата ще отидат за насърчаване на екологичните енергийни политики. Планът за 100 млрд. евро се равнява на 1/3 от годишния бюджет на страната, а малко над 40 млрд. евро от тях ще дойдат от Европейския съюз. Приблизително 50% от тези средства са насочени към околната среда и 25% към цифровата икономика. Говорейки 6 месеца преди президентските избори в страната, Макрон посочи, че неговата дългосрочна пътна карта, наречена "Франция 2030", ще гарантира, че страната ще декарбонизира масово своята индустрия и ще докара индустриалното производство в ключови области близо до дома. Целта на Франция е да стане първата голяма европейска държава, постигнала въглероден неутралитет до 2050 г. "Трябва да водим битката за иновации и индустриализация едновременно", каза той пред група предприемачи и добави: "Нуждаем се от държава, която произвежда повече, като това е единственият начин, който ще ни позволи да продължим да финансираме нашия социален модел". Планът ще даде ключова роля на малки, гъвкави стартиращи фирми в изграждането на индустриалното бъдеще на Франция, заедно с утвърдените гиганти. Посочвайки недостига на предпазни маски при избухването на коронавирусната пандемия, френският президент каза, че от една страна кризата е показала истинска уязвимост за всички, а от друга страна - колко важни са иновациите и промишленото производство, близки до дома. Той разкри, че Франция планира да инвестира 1 милиард евро в малки модулни реактори, тъй като се стреми да намали френския т.нар. "въглероден отпечатък" чрез увеличаване на производството на ядрена енергия. Грижа за работниците Планът на Франция се откроява от тези на съседните страни, тъй като правителството поставя сериозен акцент върху преквалификацията на работната сила. Това е полезно, защото зеленият и цифровият преход изискват нови умения, тъй като ще донесат радикални промени в работния процес. Властите в Париж ще инвестират 36 млрд. евро в преквалификация на работниците, така че те да са по-добре подготвени за новата дигитална икономика до 2030 г. За да се избегне увеличаването на неравенствата, планът за възстановяване ще предоставя по-добра подкрепа на млади и уязвими хора, търсещи работа в цялата страна. Включено е обучение на млади хора в стратегически сектори с висок растеж, за да се отговори на нарастващия брой младежи, търсещи работа. Страната има за цел да стане лидер в производството на зелен водород до 2030 г. с най-малко две гигафабрики за електролизатори. "Трябва да възстановим рамката за продуктивна независимост на Франция и Европа", посочи Макрон. Според него Франция ще се стреми да построи първия си нисковъглероден самолет до 2030 г., а също така да построи и близо 2 милиона електрически и хибридни превозни средства. Президентът заяви, че като "голяма автомобилна нация, Франция не иска да стане най-зелената нация с автомобили, които обаче не се произвеждат тук". "Революцията на електрическите превозни средства е в ход и ние трябва да участваме в нея както в сегмента на превозните средства, така и в сегмента на акумулаторите, за които в момента разработваме три гигафабрики", заяви Макрон, посочвайки, че 6 милиарда евро са предназначени за производство на електронни компоненти. В областта на транспорта френското правителство иска значително да подобри качеството на железопътната мрежа. Париж поставя много голям акцент върху железниците, за разлика от Германия, където се говори повече за електрически превозни средства, електрически автомобили, което е свързано с германската индустрия. Френските власти са по-съсредоточени върху железниците, тъй като ЖП транспортът и TGV са от огромно значение за Франция, обяснява пред Euronews Грегори Клейс, изследовател от Института Брюгел.

text