КФН и НАП ще си обменят документи онлайн – Финансов дневник

Според Галя Димитрова чрез бъдещата съвместна работа ще се създаде и възможност за съпоставяне на финансово-отчетната информация, предоставяна в КФН, с информацията,...

източник : Банкеръ

КФН и НАП ще си сътрудничат

Ръководителите на Комисията за финансов надзор (КФН) и на Националната агенция за приходите (НАП), г-н Бойко Атанасов и г-жа Галя Димитрова, подписаха през седмицата Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между двете ведомства, съобщиха от КФН. Целта на споразумението е бърз обмен на информация по електронен път между двете институции, като очакваните резултати са в посока на: - намаляване на административната тежест за поднадзорните лица на КФН, за които в Регулатора директно

text