Майдел: 100 милиарда евро годишно са очакваните приходи от дигитализация на индустрията

Ева Майдел бе докладчик по досието за Групата на ЕНП в Комисията по вътрешен пазар, където българският евродепутат посочи като изключително важен приоритет справянето с недостига на квалифицирана работна сила