30 са отворените оферти за проектиране на основния ремонт на близо 29 км пътища в област Търговище

30 са отворените оферти в двете обществени поръчки за изработване на технически проекти за основен ремонт на 28,5 км републикански пътища в област ...