Говорител на БНР стигна дъното след смъртта на 18-годишния му син

Георги Георгиев е роден през 1949-а в Ямбол, завършил готварски техникум и полувисше образование в културния дом в Хасково, някога организационен ...