НС ще бъде домакин на конференция на тема „Биоподобните лекарствени продукти“

Участниците в конференцията ще обсъдят политики за увеличаване на социалните ползи от прилагането на биоподобни лекарствени продукти, тяхното навлизане на европейския пазар, ценообразуването и реимбурсирането на биоподобните лекарствени продукти, както и