Разпоредбите, регламентиращи работата от вкъщи, са отдавна разписани в българското законодателство

Разпоредбите, регламентиращи работата от разстояние, са отдавна разписани в българското законодателство и според тях работодателят е задължен да ...