България далеч не е мечта за чуждите специалисти

България не е притегателен център за чужди специалисти. Едва стотина чужденци идват да работят с разрешението за работа тип „синя карта“ всяка година. Това показва статистика на Евростат, цитирана от председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов на пресконференция на работодателските организации. Улесниха значително наемането на чужденци в България
Според данните в периода от 2012 до 2020 г. у нас са привлечени едва 1040 специалисти от чужбина. По данни на Евростат само през 2020 г. 12 000 неевропейски граждани получават синя карта, която им позволява да живеят и работят в ЕС. 75% от издадените разрешения идват от Франция, Италия, Германия, Испания и Португалия. Германия търси над 1 милион специалисти
За поредна година бизнесът отчита системен недостиг на квалифицирани работници. В европейски план липсата на работна ръка е проблем номер едно, докато в България той се нарежда на трето място след високите цени на енергоносителите и на суровините и материалите, смятат работодателите. България: Търсят се хора, които да работят
Цветан Симеонов поиска подобряване на системата за обучение на възрастни, която в момента не работи. В Европейския съюз процентът на тези, които се обучават на по-висока възраст, е 9,6%, докато в България той е едва 1,6. Сред най-уязвимите на работния пазар у нас са младите. Делът на безработните младежи е 20%, на фона на 15% в ЕС. Завършващите не само не се обучават в професионалната си област, но им липсват трудова дисциплина и комуникационни умения.
Спорът за максималния осигурителен праг
Работодателите искат по-нисък ръст на максималния осигурителен доход. „Минималната пенсия от популизъм я вдигнахме до нивото на медианната и повече от половината пенсионери ще получават еднаква пенсия независимо от осигурителния си принос. По същия начин минималната работна заплата се възприема като социална помощ. Минималната заплата е работна заплата и тя трябва да се изработи“, смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. АИКБ иска да се махнат минималната пенсия и майчинството
По думите му към момента в страната близо 200 000 души получават максимален осигурителен доход над 3000 лв. За тях максималната пенсия възлиза на 1620 лв. Увеличаването на максималната заплата на 3400 лв., както се обсъжда, ще направи максималната пенсия 1800 лв. Ако следваме ЕС, трябва да намалим, а не да увеличим заплатите, обясни Велев.
Работодателските организации искат отпадане на ТЕЛК решенията. По думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев те са един универсален документ, водещ до 30 привилегии, а оттам стават и причина за корупционни практики. ТЕЛК решенията трябва подкрепят интеграцията на хората с остатъчна работоспособност в пазара на труда. Вместо това здрави хора се лицензират за инвалиди, за да получават привилегии, допълни Велев. Не един, а 3 дни болнични да не се плащат, иска бизнесът

Актът за раждане замества личната карта

Актът за раждане да има силата на документ за самоличност в случаите на изгубена, унищожена или открадната лична карта, предвиждат промени в Закона за българските лични документи, публикувани за обществено обсъждане.
Предвижда се също ускорена процедура от 3 работни дни при подмяна на шофьорска книжка заради изтичане на валидността ѝ, промяна в данните на водача, които засягат смяна на фамилия, както и при издаване на дубликат. Но ще се прилага и в случаите, когато я вземаме за първи път, придобиваме нова категория, възстановяваме правоспособност след нарушения. Удължават валидността на шофьорските книжки
Свидетелството за управление на МПС е документ за самоличност на българските граждани на територията на страната, но е и документ, с който голяма част от българите изпълняват служебните си задължения и за които е много важно бързото преиздаване на документа, се казва в проекта.
Законодателят се мотивира и със статистиката, че за 9 дни са били подадени 2025 заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки. Издадената в чужбина шофьорска книжка може да бъде сменяна с българска, без да се иска копие на документ за завършено образование, гласят други промени. Българите в чужбина по-лесно ще си сменят документите
Целта на поправките е да се улеснят българските граждани при предоставяне на услуги, свързани с издаване на свидетелства за управление на МПС и да уреди на законово ниво хипотезата на подаване на заявление за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да представи документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване, се казва в мотивите.
Общественото обсъждане на предложенията за промени в Закона за българските лични документи е до 24 февруари.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Променят срока за лични карти и паспорти
Великобритания няма да признава български лични карти
 

Трудови инспектори влизат при работещите от вкъщи, но само с тяхно съгласие

„Нямаме за цел да плашим работниците и да ги притесняваме по домовете.И за нас ще е дискомфортно да всяваме страх. Правото на личен живот и неприкосновеност на жилището е уточнено още в Конституция“. Това заяви новият шеф на Главна инспекция по труда Елена Аврамова в парламента, където беше изслушана заради развихрилата се след нейни медийни изяви паника, че трудови инспектори тръгват на проверки из домовете на дистанционно работещите и трябва да им дават достъп.
„Няма да има насилствен елемент, целта на проверките на ГИТ е да се гарантират правата на дистанционно работещите, увери Аврамова депутатите от парламентарната комисия по електронно управление, където беше изслушана по темата. Тя обясни, че проверките ще се превят по сигнали на работниците и че влизането в жилища ще става само при съгласие на съответния работник.
„Можем да се уверим в едни или други твърдения на работника или работодателя, само ако придобием непосредствени впечатления“, подчерта тя и уточни, че влизането в домовете ще се случва в работно време на хората и че целта е да се гарантират техните права.
Регламентът за домашните проверки при работа от разстояние е от 2011 г. и не е променян.Там е казано – със съгласието на работника, подчертаха от ГИТ. Задават ли се промени в Кодекса на труда?
„Ще проверяваме задължително наличието на трудов договор със съответните реквизити за работа от разстояние“ посочи Аврамова и уточни, че следва да бъдат разписани всички отношения, касаещи условията за работното, техническо и друго оборудване, начините на поддръжка и всичко, касаещо извършването на работа от разстояние. „Проверяваме не само трудовите правоотношения, но и спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обезпечаването със служба по трудова медицина, идентифицирането на всички рискове при работа“, добави изпълнителният директор на ГИТ.
„При трудов инцидент, нашето присъствие ще е наложително, за да може ГИТ да способства за правилно уточняване на детайлите“, отбеляза още Аврамова.
„Ако някой пусне преднамерен сигнал, ние затова сме орган – за да можем безпристрастно да вземем становище. Не целим да защитим някой, който има негативно отношение към работодателя, а да защитим съответствието със закона“, заяви още тя.
Запитана как ще предотвратят възможността да се спекулира, Аврамова отговори: „Чрез пряко осведомяване. Трябва и двете страни да ни дадат информация. Твърденията са едно, документите може да покажат друго“.
Шефът на ГИТ съобщи, че зачестяват сигналите за нередности при хоум офис. За 2021 г. в инспекцията са постъпили 27 сигнала и са констатирани 20 нарушения, за 2020 г., когато започна пандемичната обстановка, сигналите са 12. „Сигнализират ни предимно за работно време, обезпечаване на почивки, заплащане на извънреден труд, за недеклариран труд“, посочи Аврамова.
При всяко административно производство трудовите инспектори първо проверяват работодателя, защото той е страна. От него ще се изискват документи и да докаже съответствие с трудовото законодателство.
Това ще изисква не само при казус по сигнал с работещ дистанционно. ГИТ подготвя кампания с въпросници за самоконтрол по спазването на трудовото законодателство, включително при работа от разстояние и именно от анонсирането на тази кампания, е възникнало объркването с предстоящи домашни посещения. За кампания на ГИТ, която всеки момент ще бъде стартирана, са разработени типове въпросници за самоконтрол за различни сектори с цел тематични проверки. Хората искат да се върнат в офисите, показва проучване в 12 страни
Въпросниците са около 100 и не са само за работа от разстояние, а също за извънреден труд, за електробезопасност и т.н. Тези въпросници са част от превантивния контрол на ГИТ, не са задължителен елемент на проверките, а са за подпомагане на работодателите за задължителните елементи, които би трябвало да са изпълнили при наемането на персонал, включително на дистанционна работа. Ще се изпращат по електронен път. Работодателите ще получат линк и ще бъдат насочени да отговорят на въпросите. Впоследствие ще получат обратна форма, в която ще бъде записано какво да коригират, къде са допуснали несъответствие, обясни Аврамова. Никой няма да бъде санкциониран на база на това, че е сгрешил във въпросника, подчертаха от ГИТ.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас стартира нов екологичен проект

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД пристъпва към реализацията на проект LIFE WATEROIL. Представители на предприятието и партньорите в инициативата представиха проекта пред обществеността в рамките на Кръгла маса, организирана в онлайн формат.
Проектът включва мероприятия за намаляване на потреблението на вода от язовир „Мандра“ чрез утилизация на технологичния кондензат на инсталацията за хидрокрекинг на гудрона, и по замяна на системата за аерация в пречиствателните съоръжения на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД с по-ефективна. Това ще намали потреблението на електроенергия и горива в предприятието, като същевременно ще съкрати емисиите на СО2 в атмосферата с 1 000 тона/годишно. Дейностите по проекта включват и внедряване на технологията Eurovix за пречистване на отпадните води на рафинерията чрез използване на специфични биоактиватори.
Проектът LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския съюз по Програмата LIFE, като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в региона.
Партньори в този проект са Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и EUROVIX SPA – водеща италианска компания в областта на приложните биотехнологии. С подкрепата на Община Бургас и Факултета по технически науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще бъде проведен мониторинг на екологичната ефективност на новите инсталации, ще се направи оценка на намаляване на нивата на емисии и повишаване на качеството на въздуха. Специално внимание ще се обърне на наблюдението на въздействието върху защитената зона „Мандра-Пода“.
Планирано е внедряване на най-добра практика за пречистване на отпадните води въз основа на резултатите, достигнати при внедряването на проекта, както и нова методология за идентифициране на източници на неприятни миризми на база действащия олфактометричен стандарт.