6-годишно дете избяга от кризисен център и заживя отново с майка си

6-годишна избяга от кризисен център за деца и заживя отново с майка си. Дирекция "Социално подпомагане“ - Първомай, Отдел "Закрила на ...