Американската инвестиционна банка Citigroup прекратява бизнеса си в Русия

Citigroup реши да прекрати своите потребителски и местни търговски банкови операции в Русия, след като не намери купувач за бизнеса, тъй като на повечето възможни купувачи бяха наложени санкции, заради войната в Украйна. Русия скъсва със Запада: Отказва се от долара и еврото
Голямата американска банкова институция заяви, че ще прекрати потребителския си и местен търговски банков бизнес в Русия, „като част от глобалното си стратегическо обновяване за излизане от потребителските франчайзи на 14 пазара по целия свят“, потвърдено преди това през април 2021 г. 
„Ние проучихме множество стратегически възможности за продажба на тези бизнеси през последните месеци. Ясно е, че закриването има най-голям смисъл предвид многото усложняващи фактори в заобикалящата среда. Фокусирани сме върху подкрепата на засегнатите ни колеги, клиенти и партньори през този период на преход“, заяви Тити Коул, главен изпълнителен директор на Citi Legacy Franchises. 
По думите на Citi експозицията ѝ в Русия е намаляла до 8,4 млрд. долара от 9,8 млрд. долара в края на 2021 г. Около 1 млрд. долара са свързани със спирането на операциите на дребно и местните търговски банки. Заради санкциите Русия вече плаща сделките си не в долари, в юани
Компанията прогнозира, че преместването ще засегне около 2300 служители и 15 клона, както и потребителските продукти, депозити, инвестиции, заеми и кредитни карти. Кредиторът изчислява, че това ще струва 170 млн. долара през следващите 18 месеца заради комбинация от преструктуриране, както и такси за доставчик и прекратяване на договора. Въпреки това ще са нужни над 2 години, за да намали напълно своя запас от депозити, ипотеки, кредитни карти и заеми за малък бизнес. Citi уточни, че ще продължи активно да преследва продажбите на определени руски портфейли за потребителско банкиране. 
Банката обаче не закрива операциите си по инвестиционно банкиране и транзакционни услуги в Русия, а намалява експозицията си и не приема нови клиенти. „Продължаваме да обслужваме институционални клиенти в Русия, предимно мултинационални компании, много от които имат сложната задача да прекратят собствените си операции в страната“, се посочва в съобщението. Русия се отказва от долара. Какъв ще е ефектът?
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Какви са щетите за Русия от западните санкции?
Войната на Путин унищожи 15 години растеж на руската икономика
Санкциите принудиха Русия да използва юани за международните си разплащания 

Ето всичко, което трябва да знаете за ваучерите за храна

През последните месеци доста се говореше за предлагането на ваучери за храна, в замяна на туристически услуги. Туроператорите обаче не приеха особено радушно новата идея, а и от друга страна масово притежателите на ваучери не проявяват интерес към използването им в туристическия сектор или защото не знаят, че могат да се използват за друго освен храна. Плащаме с ваучери за храна и почивката
Министерството на туризма откри нова секция, в която подробно разяснява всичко, което трябва да знаем за ваучерите и възможностите, които предлагат. 
Какво представляват ваучерите за храна?
Ваучерите за храна са допълнителна социална придобивка, която работодателите предоставят на служителите си, да за подпомогнат покупателната способност и да увеличат мотивацията им. Те са освободени от данъци и осигуровки и са в размер до 200 лв. на месец на работник. Ваучерите за храна са признат разход за данъчни цели на фирмите, те са освободени от облагане с данък върху доходите на работника/служителя и върху тези средства не се правят осигурителни вноски.
За какви услуги важат ваучерите за туристически услуги?
Съгласно Закона за туризма „Основни туристически услуги“ са настаняване, хранене и транспортиране, а „Допълнителни туристически услуги“ са свързани с:
– пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер;
– конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития);
– спортно-анимационни и водноатракционни услуги,
– здравни, СПА и уелнес услуги, ползване на въжени линии;
– отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт;
– туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове;
– услуги, предоставяни от ски училища, както и други, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.
В тази връзка всички доставчици на туристически услуги могат да се възползват и да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна. Бизнесът няма идея как ваучерите за храна ще се ползват за туризъм
Къде може да се използват ваучерите?
Засега търговските обекти, които приемат ваучери за храна са над 10 000. Доставчиците на туристически услуги вече сключват договори за обслужване с оператори на ваучери за храна.
Може да се запознаете със списък на лицата с разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, на сайта на Министерството на финансите – https://www.minfin.bg/bg/531.
Могат ли да се ползват чрез посредници – туроператори, сайтове за групово пазаруване, онлайн резервационни системи?
Единствено доставчиците на туристически услуги могат да се възползват от ваучерите за туристически услуги и ще имат възможност да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.
Могат ли ваучерите да се ползват при пътуване в чужбина?
Ваучерите са средство, чрез което да се подпомогне туристическият бизнес, както и всеки, който желае почивка в България, но те са валидни и за пътуване извън страната при определени условия. Всички доставчици на туристически услуги, с регистрирана търговска дейност в България, могат да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна. Плащаме с ваучери за храна пътуване в чужбина и туристически услуги
Има ли ограничения за ползването на ваучерите за туристически цели?
Няма ограничения.
Каква е валидността на ваучерите?
Ваучерите имат срок на валидност, която задължително се изписва върху тях. По закон тя е до 12 месеца. Операторите на ваучерите са длъжни да осребряват всички издадени от тях ваучери, които са пуснати в обращение и са валидни към датата на приемането им, както и един месец след изтичане на срока на валидност на ваучерите.
Какви са правилата за приемане на ваучери за храна?
Доставчиците, сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да:
– не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
– не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна;
– попълват на гърба на всеки използван от ползвател ваучер за храна датата, на която е ползван и да поставят печата на съответния доставчик;
– предоставят стоки и услуги по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора.
Как се отчитат счетоводно и плащат ли се данъци върху сумите, платени с ваучери?
Това става съобразно нормативните изисквания, приложими и към момента за ваучерите за храна. Прилагат се правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 от същия закон (Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор).
ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
Хотелиерите са скептични за ваучерите заради забавяне на плащанията