Майката, убила детето си, го гледала с помощта на дядото

От полицията нямали основания да смятат, че то е в опасност