БРР: Икономиката ще преминава към възстановяване и развитие

Стабилната банкова система отслабила пандемичните шокове