Д-р Брънзалов: Част от населението изтезава здравната ни система!

Легла има, но човешкият ресурс е изтощен