Прогноза: Цените на млечните продукти ще продължат да растат

Производството им е поскъпнало с около и над 50%