Проф. Генчо Начев: Здравеопазването е недофинасирано

Повишаването на ваксинационния процес е въпрос на информация