Втори оглед ще бъде направен на самолета-нарушител

Все още не се знае колко души са били на борда му и кои са те