Модната индустрия може и да не изпълни зелените цели

Компаниите показват бавен напредък