Близо 97 млн. души в ЕС живеят на ръба на бедността

Хората, които живеят в риск от изпадане в бедност или социално изключване в рамките на Европейския съюз, наброяват 96.5 млн. души. Това представлява …