Общинските сгради в София ще използват слънчева енергия

Общинските сгради в София ще използват слънчева енергия. Това обяви кметът на столицата Йорданка Фандъкова по време на форум, посветен на зеления преход. ВЕИ секторът се развива по-бързо от очакваното в световен мащаб
Планът за климатична неутралност на София е приет вчера и обхваща периода 2021-2030 г., съобщи кметът Йорданка Фандъкова, предаде БНР.
Целта е използването на повече енергия от възобновяеми източници и повишаване енергийната ефективност на сградите.
Конкретните проекти, по които се работи вече, са много, посочи Фандъкова и даде пример:
„В момента проучваме потенциала на 880 общински сгради за използване на слънчева енергия за производство на електроенергия. Над 50% от тях са училища, детски градини. Инсталирахме такава система на една от детските градини, разбира се ефектът е впечатляващ“.
Почти е завършена и модернизацията на градския транспорт, съобщи още кметът на столицата.

Разплащат 7,5 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 7,5 млн. лв. (7 461 972,77 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 07.10.2021 г. до 13.10.2021 г., предаде БГНЕС. Тютюнопроизводители вземат до 3 млн. лева de minimis
Подпомагане получиха 28 бенефициери, като разпределението по подмерки е както следва:
– по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 458 807,39 лв. по един проект;
– 465 000 лв. получава един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
– на 2 проекта по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 53 930,98 лв.;
– по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 9 проекта ще получат 4 651 332,83 лв.;
– по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ са наредени 132 877,22 лв. по един проект;
– един проект по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ ще получи 857 361,07 лв.;
– по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 323 063,46 лв. по 3 проекта;
– 78 074,40 лв. се изплащат на един проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
– на 7 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще се изплатят 191 795,42 лв.; Изплатиха над 114 млн. лева за развитие на селските райони
– по мярка 20 „Техническа помощ“ са наредени 249 730,00 лв. по 2 проекта.

Мисията на Schneider Electric: Дигитализация и автоматизация с грижа за природата

Борбата с климатичните промени безспорно е най-голямото предизвикателство на нашето време. Многобройните природни аномалии и катаклизми през последните години алармират, че е крайно време да ограничим негативното влияние върху планетата и жизнената среда.
Светът може да ускори усилията си срещу климатичните промени и да намали наполовина емисиите на въглероден диоксид (CO2) до 2030 г. Предизвикателството е голямо, защото сме в надпревара с времето – ако не ограничим емисиите с 30-50% през настоящото десетилетие, каквото и да направим след това, няма да можем да овладеем глобалното затопляне.
Човечеството разполага със средствата и технологиите да постигне тази амбициозна цел, от която зависи бъдещето му. Длъжни сме да въвеждаме и използваме новите технологии 3 пъти по-бързо, а усилията ни трябва да бъдат насочени в 3 основни направления: електрификация, декарбонизация и енергийна ефективност.

Рецепта как да се справим в сложната ситуация дава Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията и отличен като Най-устойчивата компания в света за 2021 г. Schneider Electric върви по пътя към устойчивото развитие през последните 15 години и помага на клиентите си да направят същото.
Устойчивото развитие не е просто част от бизнеса ни, то е в основата на стратегията ни и на всичките ни действия, подчертава Жан-Паскал Трикоар, президент и главен изпълнителен директор на Schneider Electric.
Трикоар бе водеща фигура в Innovation Summit World Tour 2021 – водещото годишно събитие на компанията, което разкри как експресно да намалим въглеродните емисии чрез дигитални и устойчиви иновации и автоматизация от следващо поколение.
Устойчивото бъдеще пряко зависи от дигитализацията и електрификацията. По-високата ефективност се постига чрез развитие в 4 основни насоки: интеграция на енергия и автоматизация; свързване на всичко от крайната точка до облака; дигитализация на всички процеси по проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка; цялостно интегрирано управление на процесите.
Пътят към индустрията на бъдещето

Съчетаването на управление на енергия и автоматизация е най-забележимо в индустрията, където ефективното използване на ресурсите е от ключово значение. Ключова роля за успешна дигитализация и автоматизация играе уникалната платформа на Schneider Electric, базирана на IoT – EcoStruxure. Чрез нея се постига пълен контрол и оптимизация на производствените процеси, които се следят в реално време. (Повече за иновативната платформа и ползата от нея ЧЕТЕТЕ ТУК)
Свързаността гарантира, че всички системи могат да обменят и използват нужната информация, а всички процеси са наблюдавани и управлявани в реално време. С помощта на EcoStruxure се постига значително повишаване на оперативната ефективност, тъй като софтуерът бързо анализира събраните данни и предлага нужните решения. Платформата работи с всякакви устройства на различни производители, стига да създават достатъчно умни и качествени решения. Смарт системата на Schneider Electric позволява на клиентите да модернизират старите системи за автоматизация до ниво Индустрия 4.0 по контролиран, нискорисков и гъвкав начин. Тя е много ефективен метод за инженерна автоматизация.
Благодарение на автоматизираните и дигитализирани системи на Schneider Electric предприятията запазват производството си дори в най-трудните моменти (като например по време на пандемията).
Чрез своите смарт системи компанията демонстрира ползата от свързаността на всички устройства, което дава възможност на оборудването „да говори“ с потребителите си на разбираем език. Това е пътят към индустрията на бъдещето.
Дигитална революция в строителството

Строителството на бъдещето ще бъде устойчиво, гъвкаво, свръх ефективно и ориентирано към хората. Сградите ще бъдат енергийно и въглеродно неутрални, а целият им жизнен цикъл ще бъде дигитализиран. Всички процеси по проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на проектите ще се координират и управляват от софтуер, свързан и с изкуствен интелект. Обичайните 3D симулации са остаряла технология, вече се говори за 5D и 6D – изчислява се колко време ще отнемат избраните опции, колко точно ще струват и как взетите решения ще се отразят на устойчивостта. В края на процеса се издава специален екологичен паспорт на сградата.
Модерните системи на Schneider Electric обединяват строителство, енергия и индустрия в една интегрирана система, която предоставя всички ползи от ефективност и устойчивост. Доказателство за това е новата сграда на компанията във френския град Гренобъл, която е идеален пример за енергийна ефективност – тя е енергийно и въглеродно неутрална и 8 пъти по-ефективна от повечето сгради в Европа.
Модерната постройка, която носи името Technopole, съчетава много от водещите технологии на компанията, включително EcoStruxure за управление на сгради, и разкрива ползите от внедряване на IoT решения. Тя е оборудвана с разнообразни интелигентни системи за сигурност, достъп и управление на енергията. Специален софтуер направлява много от процесите в сградата и впоследствие анализира събраните данни, давайки съвети как да станат още по-ефективни. Всички тези високи технологии не само щадят природата, но и създават по-комфортна среда за обитателите на модерната сграда. Technopole е символ на устойчивост и истинска демонстрация на ноу-хау от Schneider Electric.
Платформата EcoStruxure е толкова гъвкава и разнообразна, че може да се използва и при управлението на мобилността и градската среда чрез високоефективни центрове за данни. Тя дава възможност за цялостно интегрирано управление на процесите във всяка област на съвременната действителност. Резултатът е не само в полза на природата, но и значително подобрява качеството на живота. (Какви са ползите от оборудването на Schneider Electric за жилищните сгради ЧЕТЕТЕ ТУК)

Цената на устойчивостта
Устойчивото развитие вече е нещо задължително и има своята не само екологична, но и икономическа цена. Когато решават дали да работят с дадена компания, инвеститорите и финансовите институции са силно заинтересовани от екологичния ѝ отпечатък. Крайните клиенти също се вълнуват от него, преди да купят продукта/услугата ѝ. Държавните институции също следят внимателно как дейността на различните бизнеси влияе на природата.
Schneider Electric съдейства за запазването на този баланс, като се грижи за клиентите си подобно на лекар, а устойчивостта е лекарството за неговите пациенти. Целта е намаляването на въглеродния отпечатък, а рецептата, която им предлага, е използването на възобновяема енергия и постигане на максимална енергийна ефективност чрез дигитализация и оптимизация на процесите. Колкото по-устойчива е една компания, толкова по-добри са резултатите ѝ. Крайният резултат е не само по-ефективно и екологично производство, но и по-висока възвращаемост.
Всички компании, независимо дали са малки или големи, са длъжни да работят за устойчиво развитие. Ние сме вашият доверен партньор и ще ви помогнем да направите всичко необходимо по пътя към устойчивото развитие, гарантират от Schneider Electric.
Електрическа енергия 4.0

Продължавайки разговора за индустрията за бъдещето, който компанията води активно и в България с инициативата „Стартирай 4.0“, Schneider Electric слага на масата и темата Електрическа енергия 4.0: захранване на Новия електрически свят с умна зелена енергия.
Днес сме свидетели на конвергенцията на дигиталното и електрическото чрез софтуера. Електричеството прави енергията зелена и е най-вярната посока към декарбонизация. Дигиталното прави енергията умна, за да стимулира ефективността и да елиминира отпадъците. Именно тази връзка между традиционните електроразпределителни устройства и мрежи и дигиталното води до Електрическа енергия 4.0, горивото на Новия електрически свят. Това е най-бързият път към по-чиста, по-интелигентна и по-ефективна енергия.
Светът вече е свикнал с концепцията за редуващите се индустриални революции и днес често говорим за Индустрия 4.0. По същия пример създаването на енергия и достъпът до нея минават през промени в годините и днес моделите поставят нуждата от това да мислим и обхванем темата през новата призма – Електрическа енергия 4.0.
Ползите за клиентите, партньорите и индустрията от Eнергия 4.0
Електричеството е най-ефективната енергия (доказано тя е от 3 до 5 пъти по-ефективна от другите източници) и най-добрият вектор за декарбонизация (очаква се електроенергията от възобновяеми източници да нарасне 6 пъти до 2040 г. и от 6% в момента да скочи до 40% през следващите 20 години). Електрическа енергия 4.0 осигурява измерими, устойчиви резултати чрез технологии, които вече съществуват.
Електрическа енергия 4.0 или комбинацията от електрическото и дигиталното, ще подхранва двупосочната децентрализирана енергийна мрежа на бъдещето. Потребителите и компаниите ще могат да генерират в изобилие своя собствена чиста енергия чрез възобновяеми източници и микрорешетки, за да я използват, съхраняват или дори продават на пазара.
Електрическа енергия 4.0 е гарант за бъдещето. Иновациите днес разчитат основно както на електроенергията, така и на дигиталната сфера: от устройствата, които правят живота ни по-добър, през онлайн работата у дома до електронната мобилност. А Schneider Electric допринася за промяната в света, като си поставя за цел да направи бизнес дейностите на своите клиенти и партньори по-устойчиви.

Германия намалява таксите за потребление на ток

Германското правителство ще намали драстично таксата върху потреблението на електроенергия от 2022 г., за да облекчи тежестта върху потребителите, съобщиха операторите на мрежи, предаде БНР. Рекордна инфлация в Германия
Таксата по Закона за възобновяемите енергийни източници (EEG), използвана за финансиране на разширяването на соларните и вятърните централи, ще намалее с повече от 40 % до 3,723 цента за киловатчас от 1 януари, се посочва в изявление на 50Herz Transmission, Amprion, TenneT TSO и TransnetBW.
Това е най-голямото намаление досега, откакто зелената такса беше въведена през 2000 г., за да се подпомогне преходът на водещата европейска икономика от изкопаеми горива към по-чисти енергийни източници.
Министърът на икономиката Петер Алтмайер заяви наскоро, че таксата EEG трябва да бъде премахната напълно през следващите няколко години, „за да се запази достъпността на електроенергията“.
Недостигът ще бъде компенсиран с по-високи държавни субсидии, отчасти благодарение на данъка върху въглеродните емисии, въведен в началото на 2021 г.
Германците вече имат най-високите сметки за електроенергия в Европейския съюз и с наближаването на зимата нараства натискът върху правителството да помогне за смекчаване на надвисналата криза с цените на енергията.
През последните месеци цените на природния газ в Европа се повишиха, тъй като търсенето нарасна с излизането на икономиките от ограниченията, предизвикани от пандемията. Запасите вече бяха ниски след дългата и студена предишна зима.
Цените на едро на природния газ, които са водещият индикатор за общите цени на енергията в Европа, се увеличиха повече от три пъти през тази година. Цените на петрола и въглищата също скочиха, което подхранва опасенията за рязко покачване на инфлацията и скок на сметките за енергия.
Лидерите на ЕС ще обсъдят енергийния въпрос на среща на върха следващата седмица.
Европейската комисия предложи държавите-членки временно да намалят данъците и налозите, за да намалят сметките за енергия на домакинствата и предприятията. Цените на тока в Европа се успокоиха, но остават високи
Правителството на Франция се ангажира да блокира по-нататъшното увеличение на цените на газа и електроенергията до април.

Г-7 публикува принципи за работа на централните банки с цифрови валути

Финансовите служители на Г -7 публикуваха днес принципи за цифровите валути на централните банки (Central Bank Digital Currencies CBDCs), подчертавайки, че „дигиталните валути не трябва да компрометират финансовата и паричната стабилност; трябва да съществуват заедно, да допълват съществуващите форми на пари и да насърчават иновациите и ефективността при плащанията“, предаде БГНЕС. Великобритания забрани най-голямата борса за криптовалути в света
Припомняйки, че възходящата тенденция в използването на цифрови валути се ускори в периода на пандемията, в съвместния доклад на страните от Г-7, наречен „Принципи на публичната политика за цифровите валути на дребно“, се казва, че CBDC следва да бъде цифрова форма на пари на централната банка.
В изявлението се подчертава, че дигиталните валути на централните банки не са крипто активи, които са силно нестабилни и не се пускат в обръщение от централните банки.
Подчертава се, че дигиталните валути може да бъдат важен инструмент на централните банки в бъдеще и трябва да бъдат проектирани за задоволяване на бъдещите нужди от плащания.
„Международното използване на CBDC, включително за трансгранични плащания, може да донесе важни ползи, но ако дизайнът на CBDC не е внимателно калибриран, това може да има също и непредвидени последици“, се уточнява в документа.
Принципите на Г-7 бяха разделени в две категории. Първата категория включва основни въпроси, правни и управленски рамки, поверителност на данните, конкуренция, оперативна устойчивост и киберсигурност, незаконно финансиране, свръхизлишък и енергия и околна среда. В кои държави bitcoin е нелегален?
Втората категория включва възможности, финансово включване, плащания към и от публичния сектор, трансгранична функционалност и международно развитие.

Байдън подписа указ за повишаване на тавана на държавния дълг на САЩ

Американският президент Джо Байдън е подписал законопроект за повишаване на тавана на държавния дълг с 480 милиарда долара, съобщи Белият дом. Дефицитът и дългът на САЩ се изстреляха до рекордни нива
„На 14 октомври, президентът подписа законопроект, който предвижда увеличаване на лимита на националния дълг с 480 милиарда, което се очаква да бъде достатъчно, за да може федералното правителство да продължи изцяло да изпълнява задълженията си до началото на декември“, се казва в изявлението, цитирано от БГНЕС.
Министерството на финансите на САЩ по-рано предупреди, че ако не бъдат предприети необходимите действия за одобряване на лимита до 18 октомври, теоретично страната е изправена пред дефолт. Господарите на дълга: САЩ тегли 3 трлн. долара, за да спаси икономиката си
В Съединените щати, за разлика от повечето други страни, таванът на дълга е определен от закона и не може да бъде надвишен без одобрението на Конгреса. От 1 октомври страната беше надхвърлила лимита на държавния дълг от 28,4 трилиона долара, разрешен от законодателната власт.

Недостигът на полупроводници срина европейския пазар на нови коли

Продажбите на нови автомобили в Европа спаднаха до най-ниското си ниво за месец септември от 1995 г. насам, тъй като световният недостиг на полупроводници засегна предлагането, съобщава Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Дефицит на електроника срива производството на автомобили
Световната автомобилна индустрия беше сериозно засегната от липсата на чипове, които са ключови компоненти за автомобилите, което принуди няколко големи марки временно да затворят фабрики.
Продажбите на автомобили в Европейския съюз се възстановиха през септември 2020 г., когато страните излязоха от пандемичните спирания.
Но регистрациите на нови автомобили са намалели с 23,1 % до 718 598 през септември 2021 г. в сравнение с предишната година, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), предаде БГНЕС.
„Този спад в продажбите се дължи до голяма степен на липсата на предлагане на автомобили поради продължаващия недостиг на полупроводници“, се казва в изявление на ACEA. Недостигът на чипове ще продължи до 2023 година
Продажбите се свиха с една четвърт в най-голямата европейска икономика и автомобилна сила Германия, с 32,7% в Италия, с 20,5% във Франция и с 15,7% в Испания.

Еuronews за потъналия „Вера Су“: Опасност от екокатастрофа и необяснима небрежност от страна на служебното правителство!

„Български активисти изразиха опасения за околната среда заради корабокрушение, съдържащо опасни азотни торове. Товарният кораб Vera SU – …